AKO BYŤ KRÁSNY | 2. časť | Neposudzujme

Nezaťažujme svoju ani cudziu myseľ tým, že budeme komentovať alebo hodnotiť svojich známych, priateľov, rodinu alebo len okoloidúcich. Negatívnym postojom neubližujeme iba objektu svojho záujmu, ale aj sebe a tomu, s kým sa o tento postoj delíme. Každá myšlienka má svoju vibráciu, a to, čo hovoríme a čo počúvame, zafarbuje naše vlastné vyžarovanie. Predstavme si, že každým zlým slovom preklíname a každým dobrým slovom žehnáme – lenže obom zároveň, nášmu objektu aj sebe. Namiesto toho, aby sme či už nahlas, alebo mlčky vyčítali ľuďom chyby v úsudku a konaní, pretože my by sme to zvládli lepšie, zaželajme im, aby sa s dôsledkami svojich činov dokázali vysporiadať a poučili sa z nich. Nie každý získal skvelú schopnosť rozlišovania, množstvo skúseností alebo len zdravý rozum, veď aj nám chýba poznanie múdrejších od nás. Navyše súdiť, čo je dobré a čo zlé, nie je tak úplne v našej kompetencii – síce sme božské bytosti, ale s obmedzeným poznaním okolností aj sveta.

Rovnaké priťahuje rovnaké. Ak je človek zlomyseľný a zloprajný, bude žiť v spoločnosti takýchto ľudí, pretože všetko dobré od neho utečie. Ak človek úprimne želá ostatným, aby sa im darilo a prežívali šťastné dni, nič zlé pri ňom nevydrží.

Každý má právo slobodne chybovať a vysporadúvať sa s dôsledkami svojich činov. Ale čo sa nám môže zdať ako chyba, je pre iného odôvodneným a zmysluplným konaním. A tak ako my nechceme, aby sme sa stali terčom klebiet a posmechu problematiky neznalých ľudí, tak sa ani my nezabávajme na živote tých, ktorým do hlavy a do srdca nevidíme.

Takto sa svet stane prívetivejším a chápavejším miestom. A my krajšou bytosťou.

Autorka: Mgr. Andrea Jurčová

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová

foto: autorka

Prečítajte si aj ďalšie časti seriálu AKO BYŤ KRÁSNY:
1. časť: Všímajme si krásu
3. časť: Žime slobodne