Kto sme

Mgr. Lenka Jalilah, PhD.
autorka projektu, zakladateľka časopisu, šéfredaktorka

foto: Lukáš Urban

Som koučka osobného rozvoja, lektorka, učiteľka a prekladateľka. Vyštudovala som kulturológiu a mám doktorát zo sociálnej práce.
Môj život sa odohráva na troch úrovniach. Na vonkajšej úrovni sa snažím prinášať všetkým bytostiam čo najviac dlhodobého úžitku. Vnútorne sa snažím udržiavať rovnováhu medzi súcitom a múdrosťou. Na ostatných ľudí nazerám cez najvyššiu úroveň, ktorá je prítomná v každom z nás. Ale očakávania mám len od samej seba.
Ako koučka mám neustále na pamäti, že mojou úlohou je učiniť z klienta samostatnú, súcitnú a silnú osobnosť. Oslavujem jeho výnimočné vlastnosti a som šťastná keď vidím, že pozitívne rastie.

PhDr. Peter Senko, MBA
spoluzakladateľ časopisu, zástupca šéfredaktorky

Som zakladateľ a šéfredaktor vedecko-odborného časopisu Prohuman.sk. Časopis publikuje pôvodné teoretické a empirické príspevky slovenských autorov, ako aj autorov zo zahraničia, zamerané na problematiku sociálnych, pedagogických a psychologických vied a rozširuje ich poznatkovú bázu od roku 2009. Nájdete v ňom aj fotoreportáže, vydané knihy, zborníky z konferencií, alebo odborné knihy, či štúdie.
Som odborníkom v sociologickom výskume, od roku 2011 som odkonzultoval vyše 700 vedecko-odborných výskumov rôzneho zamerania. Založil som službu asistovaných výskumov ProSurvey.sk.
V roku 2012 som založil odborný časopis Projustice.sk, ktorý je venovaný problematike práva a spravodlivosti. Od roku 2020 sa časopis začal venovať aj bezpečnostným vedám.
Pôsobil som ako tréner plutvového plávania v Bratislave. V roku 2016 som bol asistentom reprezentačného trénera Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta v plutvovom plávaní v Gréckom Volose.

Pavel „Hirax“ Baričák
člen redakčnej rady

Vraj spisovateľ, textár, hudobník, bloger, motivátor, cestovateľ, fotograf… Ale v prvom rade som ľudská bytosť a milujúci otec rodiny.

Akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová, PhD.
členka redakčnej rady

Vidím sa ako maliarka, sochárka, reštaurátorka, pedagóg a v súčasnosti zastávam pozíciu manažérky pre odborné činnosti v Slovenskej Národnej Galérii.
Dlhoročne som pôsobila ako pedagóg na VŠVU. Reštaurovanie umeleckých diel je krásna a zodpovedná práca, povedala by som, že je to poslanie, čo platí i o motivácii mladého človeka. Pedagógovi na umeleckej škole vzniká možnosť kreatívne komunikovať s mladými ľuďmi a funguje to i opačne. Rastiete a vyvíjate sa v rovine myslenia i rovine vlastnej výtvarnej tvorby. Pre mňa je komunikácia čistý zdroj energie. Ide o vymieňanie skúseností so zažitým, zažívaným a o vytváraní nových cieľov. No a toto sa odzrkadľuje aj v mojej voľnej tvorbe. Tým, že vizuálne komunikujem so širším publikom, vznikajú nové prieniky vo vzťahoch, priateľstvá a ďalšie paralelné svety. Myslím tým spájanie ľudí blízkych profesijne, odborne, či naopak: úplne odlišných. Tak je to i v mojej súčasnej pozícii manažérky pre odborné činnosti v SNG.
Komunikáciou sa vytvára aj priestor na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú, napríklad v charitatívnych projektoch, pri ktorých stretávam podobne zmýšľajúcich ľudí. A čo je v tomto pre mňa najviac? Že ako mama troch dnes už veľkých detí môžem tento model praktizovať i doma. Snažím sa zvládať formu komunikácie s akou dnešná mládež narába a žije. Takže dá sa to.
Hľadanie odpovedí a riešení vidím v blízkosti človeka k človeku a ich vzájomnej komunikácii…
V tomto a ešte v mnohom ďalšom je môj zdroj energie i inšpirácie…

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
člen redakčnej rady

Jsem poctěn možností komunikovat s vámi se všemi přes hranice s připomínkou dob dávno minulých a nabídnout vám něco ze svých nápadů.
Jmenuji se Radkin Honzák a jsem psychiatr. Narodil jsem se v Praze, vyrostl jsem v Praze, promoval jsem v Praze, oženil se v Praze, pracoval jsem v Praze a zestárnul jsem zde. Už mi bylo osmdesát.
Psychiatrii jsem si vybral už za studií na fakultě a jsem přesvědčen, že dobře. K psaní jsem se dostal jaksi nedopatřením a do literárních hvozdů mě zahnala urgentní potřeba se vyčurat. Bylo mrazivé dopoledne na konci 70. let minulého století, nikde žádná hospoda otevřená a pouliční úleva vzhledem ke koncentraci policajtů a fízlů nepřicházela v úvahu. Spásný nápad mě dovedl do nakladatelství Avicenum na Malostranském náměstí, kde jsem předpokládal existenci hygienických zařízení, dokonce bez poplatku, jak to tak v úředních budovách chodívá. Zde seděla úžasná osobnost, paní redaktorka Jungwirthová a vlídně se ptala, co bych rád. A tak jsem vymektal, že jsem psychiatr mezi normálními doktory a že bych měl takový materiál o psychiatrických pacientech, kteří nechtějí přiznat barvu a cpou se na internu a na další somatické obory, ačkoliv pomoci by se dočkali u nás. Plácli jsme si, a tak vyšla moje první útlá brožura na tohle téma (ještě ji mám schovanou a kupodivu je stále aktuální). Když jsme to spláchli, nabídla mi paní redaktorka, abych napsal o tomhle populárku. I stalo se, a dokonce jsme za ni slízli nějakou cenu.
Než sem se nadál, bylo těch knížek o něco víc než deset a loni jsem zjistil, že jsem na nich za rok vydělal víc než v ambulanci. Na jachtu, ani na Ferrari to ale zatím není. Také v té ambulanci už dělám jen dva dny v týdnu. Baví mě život, těší mě poznávat lidi, přírodu, věci, baví mě i dělat si srandu ze všeho, zejména z těch kašpárků u moci, kteří předstírají, že jsou politici, ale baví mě hrát si s jazykem.

Bc. Romana Kováčiková
členka redakčnej rady

Ahojte, volám sa Romana mám 23 rokov, som študentkou na vysokej škole, ale v prvom rade som večný rojko. Chcem vám priniesť to čo na srdci mám, to čo za správne pokladám. Láska je to, čo v živote hľadám a rozdávam. Poďte sa so mnou pozrieť na svet mojimi očami.

Bc. Ivan Kozai
člen redakčnej rady

Vyštudoval som prírodné vedy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Som konzultant a terapeut, tanečný tréner a inštruktor spinningu. Mojou špecializáciou konzultanta a terapeuta je sebakontrola, sebaspoznávanie a odhaľovanie pravdy.

Mgr. Veronika Poláková, PhD.
členka redakčnej rady

Moje meno je Veronika. Vyštudovala som odbor Andragogika (Bc.), odbor Sociálna pedagogika (Mgr.) a štúdium som ukončila doktorátom zo Sociálnej antropológie. Som členkou Asociácie sociálnych pedagógov. Zameriavam sa na deti a mládež. Predovšetkým sa zaoberám problematikou šikanovania na základných školách a v tejto oblasti som realizovala aj niekoľko výskumov. Oblasťou môjho záujmu je aj problematika kyberšikanovania a celkovo nástrahy internetu. Na jednej zo sociálnych sietí uverejňujem videá, v ktorých sa venujem bezpečnosti na internete. V prvom rade som však matka dieťaťa, ktoré má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a niekedy sa cítim ako samozvaný špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ dokopy. Počas dlhých rokov práce so synom na dennej báze a spolupráce s odborníkmi som získala množstvo skúseností a zručností a preto by som sa v článkoch rada venovala aj takýmto témam. Verím, že každý si v nich nájde to svoje, a svojimi skúsenosťami z rôznych oblastí môžem pomôcť ďalším ľuďom pochopiť, vidieť a možno aj pozitívne vnímať.

Ing. Marek Ruzsinszki KcS
člen redakčnej rady

Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky a informatiky STU. Pracoval som v dvoch súkromných televíziách, v rádiu a následne som bol na vedúcich pozíciách v zahraničných korporátnych firmách. Napriek technickému a vedeckému vzdelaniu ma vždy priťahovali duchovné sféry, ktoré rozvíjajú a kultivujú ľudskú myseľ.
Som človek, ktorý hľadá odpovede na životné otázky. Na mnohé z nich týkajúce sa zdravia, medziľudských vzťahov a zmyslu života mi však ani medicína, ani veda nevedeli dať odpovede. A tak som hľadal a zároveň tvoril v sebe. S odstupom času som prišiel na to, že som si tým všetkým musel prejsť, aby som to pochopil, zosilnel, implementoval do života a následne to mohol odovzdávať ďalej.
Mojou špecializáciou kouča je vplyv zmeny myslenia na zlepšenie kvality života, tým pádom aj zdravia, tvorba lepších medziľudských vzťahov, psychosomatika, syndróm vyhorenia, zmena atmosféry v rodine, v kolektíve vo firme a podobne. Klientom pomáham riešiť osobné, vzťahové, ale aj zdravotné problémy.

Mgr. Darina Šipošová
členka redakčnej rady

Som certifikovaná inštruktorka jogy a cchi kungu, venujem sa poradenstvu v oblasti esenciálnych olejov na pomoc telu aj duši, osobnostnému rastu, organizujem semináre a tiež individuálne konzultácie pre ženy. Mojím želaním je žiť s pokorou a vďačnosťou, bez akéhokoľvek násilia, či už v činoch, slovách alebo v myšlienkach.

Rada recenzentov: mená recenzentov nie sú zverejňované

Mgr. Andrea Jurčová
jazyková redaktorka a korektorka

Vyštudovala som jazykovedu a literárnu vedu na Prešovskej univerzite v Prešove a odvtedy pôsobím ako externý jazykový redaktor a korektor pre rôzne knižné vydavateľská, časopisy a ďalšie subjekty, ktoré potrebujú odbornú pomoc pri gramatickej a štylistickej úprave textov.
Okrem zachraňovania stratených čiarok a dávania zmyslu vetám nepochopeným sa venujem širokej škále záľub, ktoré dokážem aplikovať na každý druh nálady, potreby, počasia a na rôzny počet zúčastnených osôb. Mám rada slnko, lesy, pohyb, nečinnosť, krásu, tvorbu, užitočnosť, ticho, uchopovanie neviditeľného, vlastné bytie, hľadanie pravdy a všetky tvory dobrej vôle, obzvlášť tie s chvostom.

Ing. Želmíra Kasanová
ekonomická poradkyňa