Kto sme

Mgr. Lenka Jalilah, PhD.
autorka projektu, zakladateľka a šéfredaktorka časopisu, predsedníčka o. z. Prekroč svoj tieň, riaditeľka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň

foto: Ing. Štefan Miko | KMFOTO

Vždy som mala šťastie v tom, že som mohla robiť veci, ktoré ma bavili. Keď som vo februári 2020 zakladala časopis Prekroč svoj tieň, netušila som, koľko radosti a nadšenia mi to rozhodnutie prinesie.

Môj život je vďaka časopisu naplnenejší a šťastnejší, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je skvelý kolektív tvorený originálnymi a jedinečnými osobnosťami, ktoré som dokázala spojiť v jednej myšlienke, aj keď pochádzajú z rôznych kútov sveta. Sme ako rodina, ktorej členovia sú síce odlišní, ale navzájom sa rešpektujú a podporujú, vyvažujú a dopĺňajú. Uvedomujeme si, že nás zjednotila práve koncepcia tohto časopisu, a z tejto jednoty sa úprimne tešíme. Naším spoločným zámerom je prinášať vám, naši milí čitatelia, kvalitné obsahy podopreté príjemným vizuálnym zážitkom.


Mgr. Christopher Danis
zástupca šéfredaktorky, kreatívny tajomník redakčnej rady, redaktor, člen odbornej komisie Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň

foto: Ing. Štefan Miko | KMFOTO

Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou časopisu, ktorý práve v tejto dobe vyzdvihuje skutočne dôležité ľudské hodnoty, ako napríklad úprimnosť, pravdovravnosť, spravodlivosť, pracovitosť, či lásku k vlasti. Teší ma, že i ja môžem svojou troškou prispievať k jeho úspešnému chodu. Na mojej ceste životom neustále pracujem na tom, aby som sa stal najlepšou verziou samého seba. Vpred ma posúva neustále vzdelávanie sa, šport, meditácia, či trávenie času s ľuďmi, ktorých mám rád. Rola redaktora mi umožňuje zdieľať nadobudnuté skúsenosti s ostatnými, vďaka čomu môžeme spoločne rásť. Ako kreatívny tajomník zas môžem využiť svoje poznatky zo štúdia manažmentu a zlepšovať sa aj v tejto oblasti.


Pavel „Hirax“ Baričák
člen redakčnej rady

Vraj spisovateľ, textár, hudobník, bloger, motivátor, cestovateľ, fotograf… Ale v prvom rade ľudská bytosť a milujúci otec rodiny.

.

.

.


PhDr. Jana Bartal, PhD.
členka redakčnej rady, členka odbornej komisie Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň

Kto som? Som ľudská bytosť, žena, matka. Zamilovala som sa do Budapešti, preto tam žijem. Vyštudovala som učiteľstvo, odbor dejepis – etická výchova na FHPV PU v Prešove. Doktorát som obhájila v odbore etika. Agresivita detí ako etický problém bola moja výskumná téma. Súkromne, ale aj odborne ma zaujíma etika umelej inteligencie. Som certifikovaná učiteľka jogy pre deti a dospelých. Napriek všetkým odbornostiam je mojou tajnou vášňou písanie básní, rozprávok pre deti, ale aj maľovanie, ktoré však už s radosťou prenechávam mojej dcére Eme.


Akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová, PhD.
členka redakčnej rady

Vidím sa ako maliarka, sochárka, reštaurátorka, pedagóg a v súčasnosti zastávam pozíciu manažérky pre odborné činnosti v Slovenskej Národnej Galérii.
Dlhoročne som pôsobila ako pedagóg na VŠVU. Reštaurovanie umeleckých diel je krásna a zodpovedná práca, povedala by som, že je to poslanie, čo platí i o motivácii mladého človeka. Pedagógovi na umeleckej škole vzniká možnosť kreatívne komunikovať s mladými ľuďmi a funguje to i opačne. Rastiete a vyvíjate sa v rovine myslenia i rovine vlastnej výtvarnej tvorby. Pre mňa je komunikácia čistý zdroj energie. Ide o vymieňanie skúseností so zažitým, zažívaným a o vytváraní nových cieľov. No a toto sa odzrkadľuje aj v mojej voľnej tvorbe. Tým, že vizuálne komunikujem so širším publikom, vznikajú nové prieniky vo vzťahoch, priateľstvá a ďalšie paralelné svety. Myslím tým spájanie ľudí blízkych profesijne, odborne, či naopak: úplne odlišných. Tak je to i v mojej súčasnej pozícii manažérky pre odborné činnosti v SNG.
Komunikáciou sa vytvára aj priestor na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú, napríklad v charitatívnych projektoch, pri ktorých stretávam podobne zmýšľajúcich ľudí. A čo je v tomto pre mňa najviac? Že ako mama troch dnes už veľkých detí môžem tento model praktizovať i doma. Snažím sa zvládať formu komunikácie s akou dnešná mládež narába a žije. Takže dá sa to.
Hľadanie odpovedí a riešení vidím v blízkosti človeka k človeku a ich vzájomnej komunikácii…
V tomto a ešte v mnohom ďalšom je môj zdroj energie i inšpirácie…


Bc. Ivan Kozai
člen redakčnej rady

Vyštudoval som prírodné vedy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Som konzultant a terapeut, tanečný tréner a inštruktor spinningu. Mojou špecializáciou konzultanta a terapeuta je sebakontrola, sebaspoznávanie a odhaľovanie pravdy.

.


Světlana Kratochvílová
členka redakčnej rady

Je mi ctí, že se mohu zúčastnit projektu, který je originální, pomáhá lidem a je založený s láskou a upřímností.
Mé jméno je Světlana Kratochvílová a aktuálně studuji aplikovanou psychologii na vysoké škole. Tento krásný obor jsem si vybrala z prostého důvodu – pomáhat lidem, napravovat to, co jiní poškodili, vracet úsměv na tvář a chuť do života. K psychologii patří komunikace, v ní jsem silná už odmalička, proto jsem se rozhodla s těmi, se kterými se nemohu setkat osobně, navázat spojení skrze texty, které píši. Jsem empatický člověk, který se dokáže vcítit do spousty lidských problémů a těžkostí. Chci pomáhat, přivést energii do lidských srdcí, ať už osobně či písemnou formou mých článků.
Každý z nás je originální a ke každému je třeba přistupovat individuálně, toho se držím. Mám ráda lidi, zvířata miluju, nejvíce jejich upřímnost, ale i v lidech je spousty dobra. Psychologii, psaní a osobní rozvoj mám v srdci už pár let, chci jít tímto směrem dál a věnovat se tomu naplno.
Simple Mind


Mgr. Veronika Poláková, PhD.
členka redakčnej rady, členka odbornej komisie Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň

Moje meno je Veronika. Vyštudovala som odbor Andragogika (Bc.), odbor Sociálna pedagogika (Mgr.) a štúdium som ukončila doktorátom zo Sociálnej antropológie. Som členkou Asociácie sociálnych pedagógov. Zameriavam sa na deti a mládež. Predovšetkým sa zaoberám problematikou šikanovania na základných školách a v tejto oblasti som realizovala aj niekoľko výskumov. Oblasťou môjho záujmu je aj problematika kyberšikanovania a celkovo nástrahy internetu. Na jednej zo sociálnych sietí uverejňujem videá, v ktorých sa venujem bezpečnosti na internete. V prvom rade som však matka dieťaťa, ktoré má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a niekedy sa cítim ako samozvaný špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ dokopy. Počas dlhých rokov práce so synom na dennej báze a spolupráce s odborníkmi som získala množstvo skúseností a zručností a preto by som sa v článkoch rada venovala aj takýmto témam. Verím, že každý si v nich nájde to svoje, a svojimi skúsenosťami z rôznych oblastí môžem pomôcť ďalším ľuďom pochopiť, vidieť a možno aj pozitívne vnímať.


Ing. Marek Ruzsinszki KcS
člen redakčnej rady / administrátor webstránky

Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky a informatiky STU. Pracoval som v dvoch súkromných televíziách, v rádiu a následne som bol na vedúcich pozíciách v zahraničných korporátnych firmách. Napriek technickému a vedeckému vzdelaniu ma vždy priťahovali duchovné sféry, ktoré rozvíjajú a kultivujú ľudskú myseľ.
Som človek, ktorý hľadá odpovede na životné otázky. Na mnohé z nich týkajúce sa zdravia, medziľudských vzťahov a zmyslu života mi však ani medicína, ani veda nevedeli dať odpovede. A tak som hľadal a zároveň tvoril v sebe. S odstupom času som prišiel na to, že som si tým všetkým musel prejsť, aby som to pochopil, zosilnel, implementoval do života a následne to mohol odovzdávať ďalej.
Mojou špecializáciou kouča je vplyv zmeny myslenia na zlepšenie kvality života, tým pádom aj zdravia, tvorba lepších medziľudských vzťahov, psychosomatika, syndróm vyhorenia, zmena atmosféry v rodine, v kolektíve vo firme a podobne. Klientom pomáham riešiť osobné, vzťahové, ale aj zdravotné problémy.


Milan Štefánik
člen redakčnej rady, fotograf, člen odbornej komisie Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň

Už ako malý chlapec som rád pozoroval a skúmal svet okolo seba. Fascinovali ma detaily a miloval som prírodu. Preto som sa v dospelosti začal venovať profesionálnemu fotografovaniu. Nie je to len moja práca, ale aj životný štýl. Fotografie dokážu zachytiť vzácny moment prítomného okamihu, ale tiež urobiť radosť ľuďom, a preto fotografovanie milujem. Je pre mňa veľkou cťou byť súčasťou takého krásneho a prospešného projektu, akým je časopis Prekroč svoj tieň.
JIMI FOTO | @jimi_photographer


Vlado Žák
člen redakčnej rady, fotograf

Fotografovanie sa dá vyjadriť inými slovami ako maľovanie svetlom, či zachytávanie momentov pre lepšiu vizualizáciu myšlienky či spomienky. Svetlom namaľovaný obraz nám dokáže poskytnúť výnimočný základ pre vytvorenie potrebnej emócie. Táto činnosť vo mne odkrýva radosť, a to viackrát: keď sa mi ponúknu hmota a priestor v čase pre samotné zachytenie, pri úprave a doladení obrázku v programe na to určenom, a v neposlednom rade ma vždy zaujíma reakcia na vytvorené dielo.
Prvotný záujem o aparáty a techniku, ktoré dokázali čarovne vytvoriť dvojdimenzionálnu spomienku, u mňa vzrástol v období, keď som sa na svet pozeral z výšky asi 123 centimetrov.
vladozak.sk


Rada recenzentov: mená recenzentov nie sú zverejňované


Jazykové korektúry:
Bc. Adriána Kertisová
PhDr. Kristína Homolová
Mgr. Lenka Jalilah, PhD.


Ing. Želmíra Kasanová
ekonomická poradkyňa