Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ

OZ PREKROČ SVOJ TIEŇ združuje odborníkov z oblasti humanitných vied  psychologických, sociálnych, pedagogických, filologických, filozofických; psychológie, psychiatrie; umenia a kultúry.

Garantmi dosiahnutia a udržania cieľov OZ sú členovia a externí spolupracovníci, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, respektíve certifikovaní experti sociologického výskumu, psychiatri, sociálni antropológovia, sociálni a špeciálni pedagógovia, koučovia, terapeuti, motivátori, inštruktori, odborní lektori, jazykoví redaktori, prekladatelia, spisovatelia, básnici, maliari, sochári a manažéri.

Cieľom OZ je zvyšovanie povedomia o vyššie uvedených oblastiach v širokej verejnosti, konkrétne:

 • poskytovanie odbornej pomoci v oblasti osobného rozvoja a edukácie jednotlivcov i skupín:
  • odborné poradenstvo, koučing, terapie; odborné semináre, školenia, motivačné tréningy,
 • vydávanie elektronického časopisu Prekroč svoj tieň:
  • publikačná činnosť v recenzovanom vedecko-odbornom online titule s vysokou pridanou hodnotou v oblasti osobného rozvoja,
  • obsahová zameranosť článkov: vzťahy, osobné problémy, šťastie, spokojný život, zmysel života, zdravý životný štýl, zlepšenie kvality života,
 • vyhlasovanie a organizovanie literárnej súťaže Prekroč svoj tieň,
 • poskytovanie podpory a know-how odborne zameraným podujatiam,
 • propagovanie spomenutých podujatí, oslovovanie odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom dokumentačnej činnosti podujatí (rozhovory, tlačové správy, publikačné výstupy z podujatí).

Kontakt:
Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ
Mgr. Lenka Jalilah, PhD., predsedníčka OZ
Jarocká 1300/36
951 35 Veľké Zálužie
jalilah@prekrocsvojtien.sk
0915/569 160
IČO: 53191455
DIČ: 2121344940
IBAN: SK8809000000005174496205