MUDr. Radkin Honzák, CSc. – ambasádor časopisu

Pán Radkin Honzák je osobnosť, ktorá svojím odborným, profesionálnym a charakterovým vkla­dom prispieva k tomu, aby bol svet okolo nás i život v ňom krajší a pl­nohodnotnejší. Preto mu čestná funkcia ambasádora časopisu Prekroč svoj tieň právom patrí.

Je dôstojným podporovateľom dobrého mena nášho ča­sopisu a vaše srdcia, milí čitatelia, si získal už v roku 2020, keď v ňom začal publikovať svoje články. Odráža sa v nich jeho profesionalita a erudovanosť, múdrosť a cit pre problémy každodennosti, nenapodobiteľný zmysel pre humor a schopnosť udrieť teraz a tu na strunu, ktorá v nás rozozvučí tie správne vibrácie – a tie nás vedú k zamysleniu sa nad sebou, vlastnými prioritami a spôsobom života. Ak sa na základe toho rozhodneme pre pozitívnu životnú zmenu, ponúka konkrétne návody, ako sa krok za krokom blížiť k vytýčenému cieľu.

Radkin Honzák je český psychiater, publicista a bývalý pedagóg. Špecializuje sa na psychoterapiu a je zástancom psychosomatického (biopsychosociálneho) prístupu.

Narodil sa 30. marca 1939 v Prahe. Vyštudoval fakultu všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe. Počas svojej doterajšej profesionálnej kariéry pôsobil ako lekár v psychiatrickej liečebni v Kosmonosech, v Ústave pre výskum výživy (výskum spánku a stresu), v centre IKEM (pacienti so zlyhaním obličiek, transplantačný program) a REMEDIS, v psychiatrickej nemocnici v Bohniciach, v Ústave všeobecného lekárstva 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity a ako pedagóg na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity. Aktuálne pôsobí v dvoch ambulanciách v Prahe.

Radkin Honzák je jedným z najuznávanejších českých psychiatrov a jeho vyjadrenia k aktuálnemu spoločenskému dianiu sa na požiadanie médií pravidelne objavujú v televízii, rozhlase, tlači a na internete. Ako autor je podpísaný pod viac než 30 populárno-náučnými knihami z oblasti psychológie, psychiatrie a psychosomatiky.

Dňa 4. 5. 2021 mu Česká lékařská společnosť J. E. Purkyně udelila Čestnú medailu Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínskych vedách.

Mgr. Lenka Jalilah, PhD., šéfredaktorka

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová