VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV Celoslovenskej literárnej súťaže

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image.png

3. ročník

Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo dňa 2. 10. 2023 tretí ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorá prebiehala na platforme odborného recen­zo­va­né­ho časopisu Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707.

Téma 3. ročníka: Môj hrdina, literárny žáner: umelecký opis.

Odborná komisia súťaže na čele s predsedníčkou Bc. Adriánou Kertisovou dňa 31. 12. 2023 súťaž uzavrela a začala hodnotiť príspevky. Na celý proces dohliadal odborný garant súťa­že, spisovateľ a jazykovedec doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý ručí za odbornosť sú­­ťa­že, jej priebeh a dodržanie všetkých bodov Štatútu sú­­ťaže.

***

Dňa 31. 1. 2024 na zasadnutí odbornej komisie Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň odborný garant súťaže doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. osvedčil všetky postupy odbornej komisie a schválil a potvrdil výsledky súťaže.

***

Dňa 8. 4. 2023 boli vyhlásené výsledky 3. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň v nasledovnom videu:

Všetkým výhercom i oceneným srdečne blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme našim partnerom, ktorí nás podporili finančne a/alebo produktovo.

Recenzovaný Zborník ocenených príspevkov 3. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň ISBN 978-80-974818-0-3 (náhľad):

Celý zborník si môžete stiahnuť tu:

Mgr. Lenka Jalilah, riaditeľka súťaže

foto v záhlaví: Ema Černáková