1. ročník (2021)

CELOSLOVENSKÁ LITERÁRNA SÚŤAŽ

1. ročník (2021)

Pod odbornou garanciou spisovateľa a jazykovedca doc. PhDr. Petra Karpinského, PhD. vyhlasuje Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ 1. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň (termín vyhlásenia: 1. 10. 2021).

Cieľovou skupinou sú žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a stredných škôl.  

Súťaž je organizovaná na platforme vedecko-odborného časopisu Prekroč svoj tieň ISSN 264-6707.

Máme celoslovenské prvenstvo v tom, že doteraz ešte nebola vyhlásená literárna sú­­ťaž, na základe ktorej by víťazné príspevky boli publikované v časopise s ob­­sahom, ktorý je natoľko kvalitný a má taký významný spoločenský prínos, že je zaradený do archívu elektronických publikácií v národnom projekte dlhodobej ochrany digitálneho kultúrneho dedičstva „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-born obsahu“. Články publikované v našom časopise sú recen­zo­va­né a prechádzajú jazykovou korektúrou – to sa bude týkať aj víťazných príspevkov.

Vyhlásením súťaže chceme mladým ľuďom poskytnúť jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schopnosti a zmerať si sily s rovesníkmi, ktorí majú rovnakú záľubu v literárnej tvorbe. Našim zámerom je motivovať ich k tvorivému písaniu a prispieť ku kultivácii ich mysle a ducha. Takýmto stimulovaním pisateľských skúseností chceme tiež prispieť k zlepšeniu ich vyjadrovacích schopností.

Na tomto mieste citujeme z listu Ministerstva kultúry SR č. 19411/2021 z 9. 9. 2021, ktorý sme dostali po tom, ako sme ministerstvo informovali o našom projekte:

„Ministerstvo kultúry SR si podrobne preštudovalo Váš projekt a vysoko oceňuje aktivitu Vášho pomerne mladého občianskeho združenia. (…) Oceňujeme zámer Vašej novej aktivity, v ktorej sa budete venovať osobnostnému rozvoju a poskytnete mladým talentom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje schopnosti v oblasti literárnej tvorby, prispejete k zvýšeniu záujmu o literatúru medzi mladou generáciou a ponúknete príležitosť na rozvoj ich literárnych a jazykových zručností a tvorivosti. Veríme, že 1. ročník projektu úspešne zrealizujete a už v blízkej budúcnosti sa podujatie stane významnou súčasťou kultúrnych podujatí na Slovensku.“ (Elena Gyurcsová, riaditeľka oddelenia umenia a živej kultúry)

Milí naši čitatelia a priaznivci! Keďže sme občianske združenie, neprodukujeme žiadny zisk. Ak sa vám náš projekt páči a radi by ste boli súčasťou jeho úspešného etablovania v priestore slovenskej kultúry a vzdelávania toho najvzácnejšieho, čo máme – našich detí a mládeže – prispejte nám, prosím, ľubovoľnou finančnou čiastkou. Pre ďalšie informácie kontaktujte riaditeľku Občianskeho združenia PREKROČ SVOJ TIEŇ Mgr. Lenku Jalilah, PhD. na telefónnom čísle 0915 569 160. ĎAKUJEME!

PARTNERI 1. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň: