Kontakt

Mgr. Lenka Jalilah, PhD., šéfredaktorka
e-mail: jalilah@prekrocsvojtien.sk
tel.: +421 915 569 160

Členov redakčnej rady môžete kontaktovať na adrese:
E-mail: redakcia@prekrocsvojtien.sk
Tel.: +421 915 569 160

Názov periodika: Prekroč svoj tieň
ISSN 2644-6707

Údaje o vydavateľovi:

Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ
Mgr. Lenka Jalilah, PhD., riaditeľka OZ
Jarocká 1300/36
951 35 Veľké Zálužie
jalilah@prekrocsvojtien.sk
+421 915 569 160
IČO: 53191455
DIČ: 2121344940
IBAN: SK8809000000005174496205