Kontakt

Mgr. Lenka Jalilah, PhD., šéfredaktorka
e-mail: jalilah@prekrocsvojtien.sk
tel.: +421 915 569 160

Členov redakčnej rady môžete kontaktovať na adrese:
E-mail: redakcia@prekrocsvojtien.sk
Tel.: +421 915 569 160

Názov periodika: Prekroč svoj tieň
ISSN 2644-6707

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o. z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava – Ružinov
IČO: 42256020
DIČ: 2023735714
http://www.clubbusinessintelligence.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 20528777/6500
IBAN SK8565000000000020528777
BIC: POBNSKBA