Vzorová šablóna

Kliknutím na odkaz si stiahnite súbor:

POZOR!!!

Uchovajte, prosím, formát, ktorý je v šablóne preddefinovaný: DOC alebo DOCX (MS Word).

Nemeňte typ a veľkosť písma, ponechajte riadkovanie, nepridávajte medzeru pred a za odsek, odseky oddeľujte prázdnym riadkom, dodržte zarovnanie vľavo, bez odsadzovania od ľavej zvislice! Nevkladajte do textu žiadne obrázky ani grafické prvky!

Všetky ďalšie informácie, ktoré potrebujete nevyhnutne na to, aby bol váš príspevok zaradený do súťaže, nájdete v odseku V. Súťažné podmienky Štatútu súťaže. Môžete si ho stiahnuť:

Ďakujeme.