Motivačne o podnikaní | 3. časť | O mozgoch a odpadlíkoch

Kde nastáva ten zlomový okamih, keď sa z človeka stáva podnikateľ?

Prvým a asi aj najčastejším dôvodom môže byť, že ste niekoľko rokov pre niekoho pracovali. Možno ste boli naozaj šikovný vo svojom obore. Po istom čase vám to prestalo vyhovovať. Mysleli ste si, že chápete, ako to celé funguje, videli ste celú činnosť firmy, jednotlivé procesy, obrovské príjmy a vašu relatívne nízku výplatnú pásku. Nadobudli ste presvedčenie, že svojho šéfa nepotrebujete, že vy chcete byť šéf, a založili ste si svoju vlastnú firmu.

Pozor, toto môže, ale nemusí byť jeden veľký omyl. Asi polovica takto zmýšľajúcich ľudí urobila svojím rozhodnutím osudnú chybu. To, že je niekto odborník na remeslo, ešte neznamená, že je odborník aj na podnikanie.

Inou skupinou sú ľudia, ktorí sa k podnikaniu dostali cez dobrý podnikateľský nápad, dostali sa k podnikateľskej príležitosti alebo sa dopracovali k rodinnej firme. Vlastne ani nie je dôležité, ako ste sa k podnikaniu dostali. Podstatné je to, ako to robíte.

foto: Rudolf Baranovič | Fotoobrázky života okolo nás

Niccolò Machiavelli bol právny a politický filozof žijúci v 15. storočí v Taliansku. Ten skúmaním ľudí definoval tri typy mozgov:

1. mozog, ktorý niečo dokáže samostatne vymyslieť a dokáže pochopiť aj to, čo vymyslel niekto druhý;

2. mozog, ktorý nedokáže sám nič vymyslieť, ale dokáže pochopiť to, čo vymyslel niekto druhý;

3. mozog, ktorý sám nedokáže nič vymyslieť a ani nedokáže pochopiť, čo vymyslel niekto druhý.

Šéf by mal vedieť, akou skupinou ľudí sa chce obklopiť, a mal by si na svojich zamestnancoch všímať, do ktorej z nich patria. Tiež je dôležité vedieť, že existuje typ ľudí, s ktorým sa môžete stretnúť minimálne. Títo ľudia nevedia posunúť dopredu ani sami seba, a aj keby mali najlepšieho vodcu, brzdili by celý kolektív. Preto si vyberte správnych zamestnancov a zbavte sa mozgov, ktoré nechápu seba ani vás.

Šéfa si všíma každý, je preto zásadné, aby ste boli vzorom pre celú firmu. Existujú aj takí, čo víno kážu a vodu pijú, ale to sa zákonite odrazí aj na zamestnancoch a kvalite ich práce.

Ivo Toman raz povedal, že firma musí byť ako cirkev. A teraz si predstavte, že to, čo chce šéf, musí byť rovnako sväté, ako keby to chcel pápež. A zamestnanci vzhliadajú k šéfovi ako k autorite, pomáhajú ako miništranti, a keď dá muž stojaci pred oltárom príkaz, tak všetci jednohlasne spievajú koledu a nikto si nedovolí nespievať. Všetci vo firme musia mať jeden jednotný cieľ. Pokiaľ to tak nie je a máte vo firme nejakých odpadlíkov, ktorí nikdy neverili alebo prestali veriť, tak sa ich zbavte. Ak vo vás neveria, nikdy nebudú robiť dobre vám ani firme.

Autor: Bc. Marek Vician
viac o autorovi: https://www.vician.com/

Článok je úryvkom z knihy Mareka Viciana: „Motivačná kniha o podnikaní“.

Ďalšie časti seriálu „Motivačne o podnikaní“ nájdete TU.