Krehkosť

Zasnežená jabloň
so zmrznutou lienkou
ukrytou pred chladom
na noc do lupienkov

kyvadlový pohyb
ktorý neustane
vydýchnutím starca
do skrehnutej dlane

vtáčie hniezdo v ktorom
je odrazu pusto
zvuk budúcej básne
chvejúcej sa v prstoch

hra s mandalou polí
v ustavičnom zrení
a motýlí výkrik
tesne pri plameni

v zdanlivej slobode
čo z povahy núti
rozvetvovať kauzu
príčin rozhodnutí

empiricky merať
v dĺžkach a teplotách
krehkosť vyhradenú
pre zónu života

v darčeku možností
štatistických stavov
keď žiadna aj každá
sa zdá byť tou pravou

Erik Ondrejička

Báseň je z pripravovaného projektu, ktorý vzniká v spolupráci s Karolom Felixom

Karol Felix | Oltár IV. | 2019 | digitálna grafika | 58×80 cm