Zázraky okolo nás

Som skutočne šťastná, že si pri mne. Nevidím Ťa a predsa viem, že si tu. Vypĺňaš sebou celý môj priestor zvnútra aj zvonku. Si všade, kam sa pozriem, kam až moje oči dovidia. Si všetko, čoho sa môžem dotknúť, a predsa si nedotknuteľný. Si priestorom medzi podlahou a stropom. Si úplne všetkým. Si nepredstaviteľnou súčasťou môjho života a ja, ľudská bytosť, ktorá Ťa nedokáže opísať nijak ako len pri hudbe, zapálenej sviečke a zažatej lampe.

Začínam chápať podstatu svojho bytia a tiež viem, že tak ako ja, všetci sme nesmrteľní. Ľudský mozog to však nikdy nepochopí, pretože je len hmatateľnou časťou. Na to, aby sme my, ako bytosti, dokázali fungovať, potrebujeme mať mozog a tiež srdce. Jeden bez druhého nedokážu prebudiť ľudské telo a dať mu pokyn, aby sa pohlo alebo nadýchlo. Ale keď hovorím o Tebe, hovorím aj o sebe, pretože aj keď som teraz hmatateľná, som zároveň neviditeľná pre bytosti, ktoré sa ešte nepriblížili či nepostúpili na vyššiu úroveň svojej mysle.

Pokúšam sa s Tebou komunikovať cez slová písané na papier a viem, že to robím, pretože moja ruka dostáva pokyn, aby písala tieto slová na papier. Pozerám sa na sviečku a jej horiaci plameň a vidím zázrak. Spoznávam ľudí, stretávam sa s nimi a vidím zázrak v každej ľudskej bytosti, vo všetkom živom či neživom na tejto planéte aj mimo nej. Máš neskutočnú moc a silu robiť zázraky vďaka neviditeľnej energii, ktorou sme aj my.

Nikdy som sa nezamýšľala nad životom a nevnímala ho tak ako teraz a nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že väčšina z nás ešte neobjavila tajomstvo, ktoré je ukryté všade a vo všetkom okolo nás.  Tiež viem, že niektorí z nás ešte neobjavili základ, na ktorom by mohli tvoriť skutočné neobmedzené hranice a ciele, ktoré si predurčili. A niektorí majú toľko cieľov, až sa nevedia rozhodnúť, ktorý z nich majú uskutočniť prv, až nakoniec sa ich ciele stanú nedosiahnuteľnými. Som však nesmierne šťastná za možnosť, ktorú väčšina z nás nechápe, a možno bude pre nás tajomstvom, že vždy sa môžeme rozhodnúť inak.

Autorka: Daniela Bluediamond

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová

akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová |Terra|130×130|akryl na plátne|2018