V chorobe | 2. časť | Nepremárnite múdrosť choroby

Niet lepšej príležitosti, ako keď v chorobe zosilniete v psychike. Zo začiatku to nepôjde, správa o nemoci vytvorí šok, ale ten raz aj s negatívnym myslením odpadne a potom sa treba chytiť kormidla a začať zaberať smerom k svetlejším víziám. Koľkokrát vám červ poddajnosti šepne zdrvujúcu myšlienku, že zomriete, toľkokrát sa môžete zdokonaľovať v premene na nové myslenie. „Všetko je možné. Aj to, že na túto diagnózu umriem. Ale dovtedy využijem všetky svoje schopnosti, ako aj možnosti doby na sebapremenu a vyliečenie. Nie som Boh, pokračovanie na vyšších úrovniach prenechávam na neho. No učím sa zosilnieť cez odpustenie, pokoru, milujúci prístup k sebe.“

Zastavte negatívne zmýšľanie. Nepíšem o zavádzaní sa. Keď vám raz píska v ušiach, tak vám raz píska v ušiach, neluhajte si, že sa vám to iba zdá. Na každú chorobu sa pozrite vecne, spíšte si na papier body, dajte dokopy všetky vstupné súradnice o polohe, kde sa na mape choroby nachádzate. Nie som zástanca pozitívneho zmýšľania, pomocou ktorého človek nadobro ohlúpne a odmietne vidieť realitu. No nie som ani stávkar, ktorý celé svoje imanie vloží na negatívnu skazu.

Nepremárnite múdrosť choroby, inak sa zopakuje či bude vo vás existovať ďalej a narastať, čo bude iba zvyšovať hlas na vašu hluchotu. Nestaňte sa pred a po operácii tuctovými plačkami, ktorým sa zboril svet a jedinú záchranu vidia v oznámení tejto strastiplnej udalosti všetkým.

Strach z choroby sa zažehnáva pretriedením myšlienok a pustením tých, ktoré vás moria. Toto môžete vykonať jedine vy, lebo nijaký cudzí človek nedokáže vojsť do vášho mozgu a začať rozmýšľať za vás.

Svetlo máme na dosah, Boh nám všetko umiestnil priamo pred nos. V časoch temna, keď nás neparalyzuje bolesť a ešte nám funguje mozog, využime každú jednu myšlienku prosebne, tvorivo a konštruktívne liečivo. V predstavách i v načrtnutí možných riešení. Kým nadíde krajná situácia, keď už nebude možné prosiť, modliť sa, meditovať, hľadať a meniť sa, dovtedy prosme, modlime sa, meditujme, hľadajme a meňme sa. Veľa toho neviem, ale jedno cítim presne: Toto chce od nás Láska.

Prajem vám, aby ste sa stali majstrami sveta vo vedomom tvorení vašich myšlienok. Prajem vám, aby ste našli správne dvere, ako najlepšie pristupovať k vašej chorobe, dostať sa k nej a získať od nej všetky zvesti, ktoré vám priniesla na váš prerod v krajšiu a múdrejšiu bytosť. Prajem vám, aby ste svietili prijatím, radosťou a šťastím, aj keď niektorú časť vášho tela bude sužovať porucha. Prajem vám, aby ste v sebe objavili studňu večnej nádeje, viery, spojenia a sily. Nádeje, viery, spojenia a sily v konanie a vo vyliečenie. Prajem vám vyliečenie. Prajem vám vyliečenie s poznaním najväčšej pridanej hodnoty, ktorá sa nedá vyčísliť. No dá sa zvestovať iným. Taký je zámer Lásky. Od seba k všetkým až po milujúce Jedno.

Autor: Pavel „Hirax“ Baričák

Text je úryvkom z knihy, neprešiel redakčnou jazykovou úpravou.

Článok je úryvkom z knihy Pavla „Hiraxa“ Baričáka Šlabikár šťastia 5., Psychický obor – s láskavým súhlasom autora. Viac o knihe nájdete TU.