Tri typológie detí z nefunkčnej rodiny | 2. časť | Rebel

Druhá pozícia je mi známa, lebo sám som zažil nefunkčné detstvo a zvolil ju za svoju. Vzdor rebela, drzáňa s podrezaným jazykom, ktorý sa usiluje s ostrosťou pomenovať pravdu. Stavali ste sa na zadné aj vy? Papuľovali ste? Just ste sa neučili, aj keby ste učebnú látku ľahko zvládli? Svojimi zlými známkami a nevhodným správaním ste hovorili, že ste nespokojní s dianím doma, lebo inak ste to nedokázali vyjadriť. Mnoho detí neposlúcha, len aby rodiča donútili zareagovať a vyťažili z neho akú-takú pozornosť. Stojí im za to byť deštruktívnymi, veci rozbíjať, kaziť iným náladu, zhusťovať atmosféru, lebo po každom treste príde energetická výhra v podobe odpustenia. Nízkokvalitných náhrad za lásku je mnoho.

Foto: Vladino Žák

Prípadne vás nik nepočúval a na učenie už nebolo času, prednejšia bola partia a kamoši, za ktorými ste utekali z domu. Logicky, partia vám bola vzácnejšia než rodina. Konečne vám niekto povedal, že „ste fajn baba“, zaujímal sa, čo prežívate, pochválil vás za vaše oblečenie, strih vlasov, názory. Ľudské súznenie zmiešané s alkoholom, drogami a porušovaním všetkých zákonov, ktoré vymysleli „zaslepení dospeláci“, tvoriaci zmätenú spoločnosť, do ktorej ste odmietli zapadnúť, a tak ste si povedali, že ju rozbijete, zničíte a stvoríte novú, inú, krajšiu. Škoda, že rebel sa to pokúša uskutočniť cez pustošenie v prvom rade seba…

Foto: Vladino Žák

Takýto mladý človek preberá na seba svojím správaním zodpovednosť nefunkčnej rodiny, v ktorej je nevidená realita. Je to nevďačná rola uvaliť na seba hnev, frustráciu, napätie ako plody nefunkčnej rodiny. V rodičoch sa zrodí záver: „Niečo sa deje s našou dcérou, prichádzajú na ňu samé sťažnosti, mali by sme ju začať riešiť,“ namiesto toho, aby živiteľom došlo: „Ako rodina dobre nefungujeme. Pramení to z našej vzťahovej kolízie. My sme dospelí a my by sme sa mali ako prví začať opravovať. Dieťa to nevie inak a svojím správaním nám vlastne signalizuje nehodu, zrkadlí nás.“ V nefunkčnej rodine je však pravda nevidená. Sotva tušené zostáva naďalej nepovšimnuté, defekt kolesa sa rieši prelakovaním karosérie.

Kým sú deti malé a bezbranné, môžu rozhnevaných rodičov spájať svojou chorobou. Vtedy väčšinou partneri dočasne zanechajú vychodené bojové chodníky a sústredia sa na nemoc potomka. No keď dospieva a postupne nadobúda svoju identitu, môže sa začať stavať k situácii v rodine oportunisticky. Nápravu však nedosiahne, za jeho rebelantstvo sa mu na hlavu zosype popol a nadávky. Keď rodičia nevedia porozumieť sebe, ťažko porozumejú dieťaťu. Ak by boli dostatočne vnímaví, došlo by im, že za hnevom a odporom v dieťati je v skutočnosti smútok, strach a bezradnosť.  

Autor: Pavel „Hirax“ Baričák
Ilustračné foto v záhlaví článku: Vladino Žák

Článok je úryvkom z knihy Pavla „Hiraxa“ Baričáka Šlabikár šťastia 5., Psychický obor. Viac o knihe nájdete na adrese: http://www.hiraxshop.sk/knihy/ezoterika/psychologia-motivacna/shop-78501/slabikar-stastia-5-psychicky-obor