Nevinnosť

Prvotný nádych, nasaje svet,
osud spontánny, večerný let,
žiadna nenávisť, negatív niet,
zrodenie z lásky vytvorí sieť.

Bez hriechov, čistým tvorom je,
kým sa neprebudí tieň, čo v hĺbke očí tlie.
Neprajné duše skrývajú naše svetlo v tme,
poklad možno nájsť v odraze jazier, v zrkadle.

Opité motýle, topia sa vo víne,
opadal prach z krídiel, nelietajú viac,
s pestrou farbou pôsobia nevinne,
pod hladinou špiritu rozlieva sa slasť.

Michaela Jónová

Foto: Vladino Žák