Samota

Čo vo vás evokuje slovo samota? U niekoho možno prázdnotu, u iného depresiu. Ďalší ju môže vnímať ako synonymum osamelosti. Väčšinou je ponímaná v negatívnom zmysle slova. Áno, dlhodobá samota, ba až izolácia, nie je zdravá pre naše psychické zdravie.

Poďme však spoločne nazrieť na samotu ako pozitívum.

Často sa v praxi stretávam s tým, že ľudia idú z jedného vzťahu rovno do druhého. Niekedy si z neho neodnášajú najlepšie skúsenosti, a tak chcú prirodzene vyskúšať nový, veď tentoraz to hádam vyjde. Je pochopiteľné, že pri sebe túžia mať človeka, ktorý bude ich druhou polovičkou.

foto: autorka

Byť bez partnera ale neznamená byť osamelý. Máme okolo seba rodinu, priateľov, kolegov… Skrátka nikdy nie sme úplne sami. Každý rozchod človeka mrzí, je to prirodzené. Ale čo tak zmeniť taktiku a namiesto ďalších pokusov o dokonalý vzťah stráviť nejaký čas so sebou samým?

Keď sme vo vzťahu, nikdy neriešime len seba, ale aj partnera. Dokonca sa v stave veľkej zamilovanosti často stáva, že popri partnerových problémoch zabúdame na tie svoje. Našli ste sa v tom? Samota bytostne neznamená byť osamelý, ale byť sám so sebou. Človek má viac času na seba a práve takéto obdobie môže využiť na sebapoznávanie, osobný rast alebo vyriešenie svojich problémov.

Počas obdobia samoty by sme nemali myslieť na to, že sme sami, ale napríklad na to, ako sa môžeme realizovať. Utriediť si myšlienky, nastaviť si krátkodobé, prípadne dlhodobé ciele alebo sa venovať svojim záľubám. Keď sme sami, väčšinou sa nemusíme zaoberať nikým iným, len sebou. Samota je vhodná napríklad aj pri rekonvalescencii po traumatických zážitkoch alebo toxických vzťahoch. Netreba ju preto vnímať ako niečo, z čoho ochorieme. Skúsme ju vnímať ako obdobie psychického oddychu.

Keď sme sami, do určitej miery sa stávame slobodnejšími. Či už ide o myšlienky, rozhodnutia, alebo aktivity. Počas takéhoto obdobia sme kreatívnejší a rodia sa rôzne nápady. So samotou prichádza aj viac ticha, ktoré je v dnešnej hektickej dobe veľmi vzácne a ktoré v istých chvíľach veľmi potrebujeme. Nebojme sa preto ostať nejaký čas sami. Vyliečiť staré rany, uzavrieť minulosť, užívať si prítomnosť a možno nahliadnuť na lepšiu budúcnosť.

Nechcem vás svojím článkom vyzývať, aby ste radšej ostali sami než si našli partnera. Chcela som len vám, milým čitateľom, ukázať aj pozitívnu stránku samoty. Každý z nás je iný, každý má iné prežívanie, avšak skromne si myslím, že určité obdobie samoty môže pomôcť každému z nás.

Autorka: Mgr. Veronika Poláková, PhD.

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová