Hĺbka Tatier

Dňa 4. júla 2021 sa v Le Muids pri Ženevskom jazere vo Švajčiarsku uskutoční vernisáž tematickej výstavy obrazov „Hĺbka Tatier“ výtvarníka Martina Tamásfiho.

Martina poznáte z článku „Príbeh pretkaný silou“, ktorý vznikol z rozhovoru našej šéfredaktorky s týmto mimoriadne talentovaným umelcom. Martin je okrem toho spoluautorom projektu interpretácií, ktorý nájdete v rubrike Umelecká tvorba.

„Tatry vedia človeka ľahko preusporiadať k lepšiemu. Vďaka svojej čírosti sú prirodzeným prostredím, v ktorom sa dá putovať, nechať sa očistiť a hľadať správne otázky vychádzajúce z tohto prirodzeného krajinného usporiadania. Ja som doputoval k otázke, aké miesto má človek vo Vysokých Tatrách. Všimol som si, že človeku sa tu polepší, ak sa nechá. Odpoveď na otázku, čo konkrétne ma preusporiadava, sa zrkadlí v sile krajinného zoskupenia a vedie k ďalšej otázke – aké miesto mám v tomto zoskupení ja? V tej chvíli začala tvorba obrazov ako zrkadlo odpovedí.“ Toľko slová autora obrazov k tejto výnimočnej výstave. My v redakcii mu srdečne blahoželáme a veríme, že výstava vo Švajčiarsku bude úspešná a jeho tvorba si aj tam nájde svojich obdivovateľov.

Redakcia