Deti a (NE)bezpečný internet

Často sa stretávam s názormi, že internet je zlý, kazí vzťahy, ohrozuje deti a mládež, dokonca ničí životy, no napriek tomu ho používame. Poďme sa na túto problematiku spoločne pozrieť bližšie.

Internet nám v mnohých ohľadoch uľahčuje život, najmä ak ide o komunikáciu a vyhľadávanie informácií, keďže v dnešnej digitálnej dobe už veľmi málo ľudí hľadá poznatky v knihách. Vďaka internetu je tiež možné pracovať z domu či dištančne študovať. Vo svojich začiatkoch to bolo pomerne bezpečné miesto, ľudia sa ho učili ovládať a využívali najmä jeho výhody. Dnes ho však vnímame ako samozrejmosť a v niektorých prípadoch je z neho vyslovene zbraň, či už ide o kyberšikanu, detskú pornografiu, vydieranie, podvody a podobne. Sociálne siete, ktoré boli určené na komunikáciu, sa stávajú teritóriom pedofilov alebo prostriedkom manipulácie. Treba si však uvedomiť jednu vec: internet tieto veci nerobí. Robia to ľudia, ktorí moderné technológie zneužívajú na nekalé úmysly, dokonca až na páchanie trestnej činnosti. Ich praktiky sú stále sofistikovanejšie, pretože sa v nich neustále vzdelávajú a zdokonaľujú. No stále sú za tým ľudia, nie internet.

Najohrozenejšou skupinou sú deti a mládež. Poďme sa pozrieť na štatistiku, ktorá je uvedená v Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore:

  • 30 % slovenských detí vo veku od 11 do 18 rokov dostáva žiadosť o zaslanie vlastnej nahej fotografie,
  • aktívny self sexting vo forme odosielania vlastných fotografií zobrazujúcich úplnú alebo čiastočnú nahotu realizuje v SR 16 % maloletých od 11 do 18 rokov,
  • v rámci nahlasovania online nezákonného obsahu na Stopline.sk, vrátane sexuálneho zneužívania detí, stúpol počet hlásení v roku 2017 oproti roku 2016 zo 4 104 na 6 609. Najvyšší počet hlásení sa týka detskej pornografie (Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore).

Generálna prokuratúra upozornila na vysoký nárast prípadov detskej pornografie, do ktorej spadá aj posielanie intímnych fotografií. Ďalej uvádza, že prudký nárast o 40 % – 50 % v priebehu minulého roka prichádzal a ustupoval vo vlnách, čo sa dá pripísať aj opatreniam spojeným s pandémiou. V lete štatistika trochu klesla, možno aj kvôli tomu, že školský rok skončil, a tak deti neboli nútené dennodenne sedieť za počítačom. Podľa aktuálnych štatistík sme za prvé dva mesiace tohto roku zaznamenali opätovný nárast. V porovnaní s minulým rokom, kým boli školy ešte otvorené, sme v súvislosti s detskou pornografiou zaznamenali 12 páchateľov za trištvrte roka, teraz ich už máme 12 za prvé dva mesiace (https://www.aktuality.sk/clanok/883637/generalna-prokuratura-upozornuje-na-narast-detskej-pornografie/).

Áno, situácia je alarmujúca, ale čo s ňou môžeme urobiť? Chápem, že je ťažké ustriehnuť tínedžera a to, čo robí na internete. No skúste sa so svojimi deťmi o tejto téme otvorene rozprávať. Zvážte, či vaše 7-, 8-, 9-ročné dieťa potrebuje mobil s internetom, alebo či 11-, 12-ročné dieťa naozaj musí používať sociálne siete. Väčšina takýchto webov je síce ohraničená vekom, ale sú aj také, kde sa bez problémov môže registrovať aj 10-ročné dieťa (napr. Blindr).

Možno si niektorí rodičia povedia, že nemajú čas dieťa kontrolovať alebo s ním rozoberať takéto témy. No je dôležité, aby ste si v dnešnej digitálnej dobe ten čas našli a predišli tak problémom. Niektoré príbehy mladých ľudí, ktorí sa stali obeťou v online priestore, skončili fatálne (12-ročná Rebecca Ann Sedwicková z Floridy, ktorá mesiace trpela šikanovaním skupiny dievčat na internete, spáchala samovraždu). Vo vlastnom záujme je treba sledovať dianie, nájsť si informácie a vhodným spôsobom ich svojim deťom sprostredkovať.

Dieťa je pre nás celý svet a my sa ho vždy snažíme chrániť. Skúsme ho teda chrániť nie len v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom. Rozprávajme sa s ním nie vyčítavo a podozrievavo, ale s dôverou a láskou. Pretože aj na forme, ktorou mu informácie v záujme jeho ochrany sprostredkujeme, záleží, či si z toho niečo vezme, alebo nie.

Použitá literatúra:

1.https://www.aktuality.sk/clanok/883637/generalna-prokuratura-upozornuje-na-narast-detskej-pornografie/

2.https://detstvobeznasilia.gov.sk/web_data/content/upload/subsubsub/2/narodna-koncepcia-ochrany-deti-v-digitalnom-priestore-1.pdf

Autorka: Mgr. Veronika Poláková, PhD.

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová