Zmysel pre slobodu

Vedomosť je obojstranný meč,
rozpoltíš hmlu, hrot prerazí ťa tiež.

Nadľudský čin je ostať, tápať v dave,
keď pobozká ťa múza, vášeň, samet.
Slobodu viac nepotlačí žiaden baret,
raňajkujem vonku v tráve ako Manet.

Spoločnosť definuje pojem blázon,
sú to tí, čo majú abstrakt mamón.

Žijeme v raji, v krásnom svete divov,
zázraky dejú sa bez niktorých vplyvov,
krvácajú kvety vplyvom našich činov,
máme v rukách osud ako malý Willow.

Michaela Jónová

Foto: Vladino Žák