Vedomé a pokojné sviatky vám prajem!

Krajina ochladla. Stromy bez listov, stojace vo svojej nahote naprieč krajinou, však svojou hrejivou láskou šepkajú ľuďom: „Pusťte to, čo vám už doslúžilo. Vyzlečte sa zo šiat myšlienok, ktoré formovali vaše životy po celý tento rok, rovnako ako i my sme sa zodeli z tých našich šiat, vytvorených z listov. Nastalo obdobie pokoja a oddychu. Odpočiňte si a vytvorte priestor pre príchod nového. Spomaľte a zharmonizujte seba, svoje rodiny i svoje domovy. Energia Vianoc vám k tomu dopomôže, ak tento čas budete vnímať srdcom.“

Čaro Vianoc vraj tkvie v pokoji a harmónii, ktoré so sebou tento výnimočný čas prináša. Rodiny sa spájajú, láska a mier sú hosťami v každej domácnosti, ľudia oddychujú a užívajú si prítomné chvíle. Je to skutočne tak? Alebo sa väčšinou sviatky pokoja, mieru, lásky a radosti zmenia na sviatky zhonu, stresu, kriku a chaosu? Ľudia bezhlavo nakupujú, tvrdo drú, pečú, nezastavujú sa, aby všetko stihli, a to preto, aby bolo všetko dokonalé a aby boli šťastní. Je však možné si šťastie kúpiť? Prináša dokonalosť uspokojenie a radosť? Možno vôbec dosiahnuť dokonalosť, či je to len ilúzia nášho ega?

Pokoj sa nachádza v každom z nás. Je však hlboko, presne tam, kde človek dneška len málokedy nazrie. Nemožno mu to však zazlievať. Musí neustále pracovať, starať sa o druhých, zarábať, pretože všetky tie premyslené reklamné spoty, ľudia v jeho okolí, celý svet mu hučí do hlavy: „Nebudeš šťastný, kým nebudeš mať najnovší telefón, štýlové oblečenie, drahé náušnice…! Vlastniť znamená byť šťastný!“ Málokto sa pozastaví a spýta sa: „Je to pravda? Je to naozaj tak?“ A preto najmä Vianoce sú ideálnym časom na úspešné naplnenie marketingových cieľov skrz enormné zvýšenie predaja. Ľudia naháňajú mamonu po celý život, no v čase Vianoc ešte viac. „Musíme sa predsa pochváliť darčekmi, ktoré priniesol Ježiško! Veď Vianoce sú časom hojnosti, tak by mali byť bohaté!“ Áno, Vianoce sú naozaj časom hojnosti, avšak hojnosti ducha, nielen materiálneho sveta. Vianoce by nám mali ukázať, že len materiálne veci nám skutočné šťastie neprinesú. Všetko to vonkajšie bohatstvo je síce pekné, potrebné aj osožné, avšak hojnosť ducha je to, čo je najdôležitejšie. Človek, ktorý nenosí lásku v srdci, ktorý nenesie bohatstvo vo svojom vnútri, len sťažka dosiahne bohatstvo vo vonkajšom svete. Dopriate je tým, ktorí sú bohatí ešte pred tým, než naozaj zbohatnú.

Oxymoron dneška s názvom „vybojujme si mier“ vytvára chaos v ľudských mysliach. Tie potom usudzujú, že mier prichádza ruka v ruke s bojom. Človek hľadajúci a skúmajúci však tuší, že mier treba nájsť najprv vo svojom vnútri, v tichu, v hĺbke, ktorú treba rozžiariť svetlom – svetlom našej pozornosti. Následne je potrebné umožniť tejto poznanej múdrosti uzrieť svetlo sveta, a tak prinášať mier do našich domovov, do nášho najbližšieho okolia, národa a do všetkých kútov planéty Zem. Z malého plamienka sa môže stať jasne horiaci oheň a môže sa prenášať z fakle na fakľu, ak ho jeden rozdúcha jasne a dostatočne na to, aby ho videli aj ostatní a aby k nemu sami od seba priložili i tú svoju fakľu. Na Vianoce symbolicky rozsvecujeme a ozdobujeme naše domovy i okolie. Zažnime svetlo aj v sebe, skrášlime svoje vnútra i zovňajšky a udržujme si to všetko, nech svietime nielen počas Vianoc, ale po celý rok, následne po celé desaťročia a po celý náš život.

foto: Rudolf Baranovič | Fotoobrázky života okolo nás

Láska je základom bytia každého tvora žijúceho tu, na krásnej planéte Zem. Dokonca i Zem je bytosť plná lásky, ktorá sa ako matka stará o svojich synov a dcéry aj napriek tomu, že občas vystrájajú a robia zle.

Prajem nám, nech nielen čas vianočný vnímame ako plný zázrakov, ale každý jeden deň, pretože každý je zázračný a kúzelný a môžeme ho prežiť v harmónii, láske, pokoji a mieri, ak tieto kvality nosíme vo svojom vnútri. Nech sú nám všetky naše matky, otcovia, bratia i sestry príkladom, oni sú odrazom nekonečnej a hlbokej lásky, ktorá je prítomná v našich životoch každý deň, ktorá je v nás samotných. Vedzme, že i situácie, veci a konania druhých, ktoré vnímame ako zlé, neláskavé a neľudské, majú svoj význam. Všetky vyvierajú zo spoločného prameňa – z prameňa lásky. Možno nevidíme ich zmysel dnes, no časom si možno uvedomíme, že všetko, čo sa nám udialo, nás o malinký krok priblížilo k nášmu cieľu a k samotnej podstate života – k láske.

Nech nám je naša krásna planéta Zem s modrými očami, gaštanovými vlasmi a zeleným šatom príkladom toho, že láska nehodnotí, nelipne na minulosti a nenachádza sa ani v budúcnosti, že je v každom okamihu ukotvená v prítomnosti. Láska samotná v ťažkých chvíľach, ktoré v živote neraz nastanú, nerieši minulosť. Je plne prítomná a svojou prítomnosťou je zakorenená v bytí, a teda činí to, čo je potrebné vykonať v danom okamihu. Plne prijíma všetko, čo je. Udržiava si nadhľad a vie, že všetko sa deje pre niečo, aj keď tomu zatiaľ možno nerozumie v úplnosti. Vie, že každá bytosť je božská a každá bytosť má možnosť zmeniť sa. Každý si zaslúži dostať druhú šancu. Láska jednoducho je, koná, neuvažuje. Je totiž božská, stojí nad všetkým a všetkému rozumie.

„Vianoce a ani iné sviatky nie sú o pretekoch nákupných košíkov. Je to o niečom inom – o NÁS…“ (Sekulová, 2016, s. 84). Nasmerujme teda pozornosť počas týchto výnimočných dní do svojho vnútra. Všetko to, čo sa snažíme dosiahnuť vo vonkajšom svete, teda šťastie, krásu, pokoj a radosť, hľadajme v nás samotných. Nech tento sviatok naozaj naplní každú ľudskú bytosť, každú rodinu, každý národ i celý svet láskou, pochopením a harmóniou.

Vedomé a pokojné sviatky vám prajem! 😊

Použitá literatúra:
SEKULOVÁ, H. Inými očami. 1. vydanie. Bratislava : Ikar, 2016. 264 s. ISBN 978-80-551-5117-5.

Autor: Christopher Danis
Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Jalilah

ilustračné foto v záhlaví článku:
Rudolf Baranovič | Fotoobrázky života okolo nás