Schizofrénia

Ťažká schizofrénia vystúpiť
Z jednej dimenzie bytia
Vplávať do druhej úplne odlišnej
Cítiť tlkot srdca v niekom inom a predsa vo mne
Myšlienky hmýria mi hlavou,
Čo skutočnosť je a čo predstavou?
Kam sa rútim, keď myslím hlavou?
Do tieňov a tmy z ega, kde svetlo chýba
použiť srdce by mohla byť osudná chyba.
Tak nechám voľne plynúť tie davy slov v mojej mysli,
svet je aj tak zvyknutý na výmysly.

Jana Bartal

Jana Bartal | Schizofrénia|akryl| 29×52 cm| 2022