Prekroč svoj tieň s Tvorivou spoločnosťou

Naša šéfredaktorka Lenka Jalilah prijala pozvanie predstaviteľov Tvorivej spoločnosti na rozhovor, ktorý sa nakrúcal v profesionálnom štúdiu a onedlho bude mať premiéru vo forme videa na YouTube kanáli a webovej stránke Tvorivej spoločnosti.

Tvorivá spoločnosť je celosvetový projekt, ktorého cieľom je vybudovať taký formát spoločnosti, ktorá vychádza z 8 osnov predznamenaných ideou človeka ako základnej jednotky spoločnosti a ľudstva ako jednej veľkej rodiny.

Témou rozhovoru bola potreba zjednotenia, tvorenie na úrovni jednotlivca i spoločnosti, spájanie ľudí v duchu idey osobného rozvoja a vnútornej zmeny, ktorá následne prináša pozitívnu zmenu v rodine, komunite i širšej spoločnosti. Lenka Jalilah hovorila o tom, čo pre ňu osobne znamená prekročiť svoj tieň a ako svoj tieň prekračujú stredoškoláci a žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sa zapájajú do Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, vyhlasovanej občianskym združením Prekroč svoj tieň, ktorého je Lenka predsedníčkou, a je realizovaná na platforme nášho časopisu, ktorého je šéfredaktorkou.

Rozhovor sa nakrúcal vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Naša šéfredaktorka ocenila vysokú profesionalitu všetkých, ktorí sa na tvorbe videa podieľali, ich ústretovosť a snahu spoločnými silami prispieť k čo najlepšiemu výsledku tak, aby si každý, kto si rozhovor vypočuje, odniesol z neho niečo pozitívne a obohacujúce.

Kým sa video technicky spracuje, zostrihá a budeme si ho môcť pozrieť, ponúkame vám fotografie zo zákulisia nahrávania.