Jedním z řešení je návrat k etice ctnosti

Morálka je soubor psychologických a sociálních pravidel, která umožňují, aby ve společnosti sobeckých jedinců měli všichni co největší užitek ze společného soužití. To říká Joshua Greene (*1954). Jeden z jeho kritiků soudí, že se Greene vyznačuje snahou dodatečně přiřazovat intuitivním činům racionální úmysl. Americký psycholog Daniel Bateson (*1943) je toho názoru, že „cítění empatie k  člověku Čítať ďalej…

Umelá inteligencia – dialóg hodnôt

Abstrakt Cieľom príspevku je prvotná analýza etiky umelej inteligencie vo vzťahu k užívateľovi. V rámci prezentovanej práce by sme chceli poukázať na rôznorodosť možností umelej inteligencie, ktorá je už našou bezprostrednou súčasťou bez ohľadu na to, či si daný fakt uvedomujeme. V článku budeme používať deskriptívnu metódu, metódu analýzy, syntézy. Pri formulovaní záverov využijeme generalizáciu. Kľúčové slová umelá Čítať ďalej…