Recenzovaný ZBORNÍK ISBN 978-80-570-4696-7

Recenzovaný zborník je výstupom z 2. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorý bol vyhlásený 3. 10. 2022 a výsledky boli oficiálne vyhlásené 3. 4. 2023. Obsahuje súťažné príspevky autorov (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a študenti SŠ), ktorí sa umiestnili na prvých 10 miestach, plus 2 príspevky, ktoré získali Cenu riaditeľky súťaže Mgr. Lenky Jalilah, PhD. a 1 príspevok, ktorý získal Cenu predsedníčky odbornej komisie Mgr. Andrey Jurčovej.

Celý recenzovaný Zborník ocenených príspevkov 2. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň si môžete stiahnuť tu, nech sa páči: