Prišiel čas na zmenu | 2. časť | Buďme zmenou, ktorú chceme

Spojené kolektívne vedomie vždy zohrávalo nesmierne dôležitú úlohu vo vývoji ľudstva a spoločenských zriadení. Strachom z vojny privolávate vojnu. Tvorením myšlienok o láske, uzdravení, dobrých úmysloch a ich odosielaním do častí Zeme postihnutých vojnami alebo katastrofami pomáhate k rýchlejšiemu upokojeniu a hojeniu jazvy. Nájdite svoj pokoj, mier, svojou kreatívnu aktivitou prinášate vnútru uspokojenie, harmóniu a radosť a nerozsvietite len seba, ale pridáte ruku ku krajšiemu zajtrajšku aj v stavebnici národa a celého pozemského živého útvaru.

Buďme preto vo svojej najväčšej integrite sami sebou v tej najvyššej pravde, najjasnejšej vízii krásnej a fungujúcej spoločnosti, o akej snívame. Toto dosiahneme jedine tak, že budeme pozorovať, rozlišovať, s rozumom i srdcom triediť. Nedáme sa strhnúť do hádok a drám, pretože práve v nich strácame spomínanú vidinu zmeny k lepšiemu. Konflikty nás vytrhávajú z nášho stredu, naladenia s našou dušou, ktorá je večne spojené so Zdrojom.

foto: Michal Vincent

Ak je pracovný kolektív, spoločenstvo ľudí alebo národ polarizovaný, stráca silu. Vyhovuje to tým, ktorí chcú udržať pri dychu včerajší svet. Ja pri každom náznaku nestability nabádam na rozumnosť, nestrannosť, trpezlivé čakanie. Občania každej krajiny môžu verejne sálať i manifestovať: „Žiadame o zmenu k lepšiemu.“ Bez strachu zneužitia, ktorý sa do nich budú snažiť infikovať. Tlakom spoločnosti budú pod tlakom politici, oni budú nútení robiť ťahy, a kto je pod tlakom, robí chyby. Chybami nazývam kroky, ktoré povedú k prasknutiu rán a výtoku hnisu. Tak vznikne šanca dostať sa pravde na svetlo. Občania nech v sebe udržujú pokoj a naladenie pozitívnej zmeny majákom vnútornej túžby smerovaniu k dobru. Hádky a štvanice sú ventilom energie. Mág dokáže energiu zužitkovať na tvorbu. Tvorbu nového, ľudského, vytvárajúceho nové zriadenie vyhovujúce prevažnej časti obyvateľov.

Berte teda na vedomie, že aj v spoločenskej rovine nám je dávané podľa nášho naladenia. Majte v sebe destabilizáciu a uskutočníte ju. Verte v zmenu krvavým spôsobom a svoju časť pošlete na túto misku. Noste v sebe vatru pravdy, spravodlivosti a ľudskosti a svojím celým Ja podporíte lepší zajtrajšok. Každému sa dostáva vždy len toľko, na koľko má nárok. A je jedno, či píšem o jedincovi, národe alebo celom ľudstve. Vo svojej osobnej rovine ste hráč sám za seba, no v celkoch je vždy dôležitý súčet naladení všetkých zúčastnených a aktívnych jednotlivcov, Vy však neste zodpovednosť za svoje dielo a nebudete si musieť nikdy vyčítať, že ste nevyužili šancu spraviť niečo pre svoje deti.

Ak sa v osobnej, pracovnej či národnej rovine nečrtá potrebný článok na uskutočnenie zámeru, teda že človek v danej chvíli nevie „ako ďalej“, netreba zúfať, ale neustále podporovať najvyššiu víziu. „Prajem si žiť v krajine plnej nádherných a srdečných ľudí. Prajem si, aby tu mal každý možnosť rozvíjať svoje schopnosti. Prajem si, aby nám vládli ľudia, ktorí si budú svedomite plniť svoju prácu a budú myslieť na národ. Prajem si, aby v našom štáte bola chránená sloboda, spravodlivosť a pravda. Prajem si zriadenie, ktoré vytvorí podmienky na žitie krajšej spoločnosti.“

Nech sily dobra stoja pri každom národe, ktorý sa práve vymaňuje z bolesti a choroby.

Autor: Pavel „Hirax“ Baričák

Článok je úryvkom z knihy Pavla „Hiraxa“ Baričáka: Šlabikár šťastia 4., Strachy, vzťahy, sloboda. Viac o knihe nájdete tu.