PODPORUJEME PREDAJ Z DVORA, SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV A REMESELNÍKOV

Internetový časopis Prekroč svoj tieň ISSN 2644-6707 spúšťa projekt s názvom „Podporujeme predaj z dvora, samostatne hospodáriacich roľníkov a remeselníkov.“

Ciele projektu:

1. Poskytneme priestor na prezentáciu produktov a činností našich spoluobčanov, ktorí sa zaoberajú prácou v nasledovných oblastiach:

A) príležitostný, priamy predaj vlastných prebytkov – prvotných produktov prvovýrobcu, takzvaný predaj z dvora (ovocie, zelenina a produkty z nich, vajcia, mlieko a produkty z neho, hydina a iné druhy mäsa a mäsiarske produkty, med a produkty z neho, bylinky a produkty z nich, rastliny, plody a produkty z nich, pekárenské výrobky…),

B) samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách,

C) remeselná práca: obuvníci, krajčíri, kominári, stolári, opravári, rezbári, farbiari, čipkári, výšivkári, tkáči a spracovatelia vlny, medovnikári, výrobcovia kraslíc, výrobcovia produktov zo šúpolia a slamy, košikári, garbiari, kožušníci, remenári, hrnčiari, výrobcovia majoliky, sklári, drotári, šperkári…

Do kategórie A), B) a C) zaradíme aj drobné spoločnosti a firmy, podmienkou je slovenský kapitál, pričom veľkoprodukcia sa vylučuje.

2. Poskytneme informáciu o šikovných a múdrych ľuďoch, s pomocou ktorých si vieme zabezpečiť dôstojné prežitie bez odkázanosti na obchodné reťazce a monopolných dodávateľov potravín, tovarov a služieb.   

3. Umožníme Slovákom konzumovať kvalitné a zdravé potraviny produkované v našom prostredí, na našej pôde a našimi ľuďmi, lebo oni do svojej práce vkladajú srdce, cit a múdrosť.

4. Podporíme návrat slovenských remesiel a ich rozvoj. Chceme, aby slovenské príslovie „Remeslo má zlaté dno“ bolo opäť v plnom rozsahu pravdivé. My, spotrebitelia, si potrebujeme uvedomiť, že Slováci vždy boli, sú a veríme, že aj budú šikovní, zruční a vynaliezaví, čo sa po stáročia prejavovalo v jednotlivých remeslách, službách a činnostiach. Mali by sme pochopiť, že „Spoločenstvo kvitne len tam, kde si každý jednotlivec pamätá vlastnú prirodzenosť a nestotožňuje sa s ostatnými.“ (C. G. Jung)

5. Ponúkneme Slovákom možnosť obklopiť sa vo svojom domove remeselnými výrobkami šikovných majstrov, ktorí si ctia a reflektujú našu národnú tradíciu a kultúru.  

6. Dáme ľuďom možnosť využiť pomoc lokálnych poskytovateľov služieb, lebo len vďaka takejto spolupatričnosti sa môžu rozvíjať regióny, spoločenstvá a komunity. Pretože pozitívna energia a peniaze zostávajú „doma“.

Forma realizácie projektu

1. Vytvoríme 2 databázy: POTRAVINY a REMESLÁ. Účastníci projektu budú v každej zaradení do kategórií podľa kraja, okresu a mesta/obce, v abecednom poradí. Každý dostane priestor na svoje logo alebo fotografiu produktov, stručne odprezentuje oblasť alebo činnosť, ktorej sa venuje a poskytne link/linky na svoj web alebo sociálnu sieť, prípadne priamy telefonický kontakt.

2. Databázu budeme priebežne aktualizovať.

Podmienky účasti na projekte

1. Subjekt musí spĺňať podmienky zaradenia do jednej z oblastí, ktoré sú vymedzené v Cieľoch projektu v bodoch l. A), B) a C).

2. Potravinové produkty, alebo suroviny použité na výrobu a spracovanie, musia byť pôvodné, slovenské, bez chémie a GMO.

3. Pre zaradenie do databázy je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete nižšie. Stiahnite si ho a vyplnený pošlite emailom na adresu: redakcia@prekrocsvojtien.sk.

Šírte, prosím, túto informáciu vo svojom okolí, prípadne ju posuňte konkrétnym ľuďom, o ktorých viete, že sú našou cieľovou skupinou. Robíme to úprimne, s láskou a nezištne. Pomocou druhým pomáhame aj sebe.

V redakcii aj občianskom združení, ktoré je vydavateľom časopisu, pracujeme zadarmo a vo svojom voľnom čase. Ak by ste chceli našu činnosť podporiť, budeme vám veľmi vďační. Aj 5 eurový príspevok sa ráta. Do správy pre prijímateľa je dôležité uviesť: DAR (prípadne vaše meno). ĎAKUJEME!

Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ
IBAN: SK8809000000005174496205

Mgr. Lenka Jalilah, PhD, šéfredaktorka

foto (aj v záhlaví článku): Roland Puha | Farma Roli báči