Oceán

Zastaviť sa v plynulosti
Otočiť čas
Vrátiť to ticho, čo
V každom je z nás
Ticho, keď duša s dušou vedie rozhovor
Keď kvapkáš po kvapkách do oceánu ticha
Kde rozplynieš sa, ostávaš
Bez formy a hmoty
Len plynieš tak ticho ako čas,
Ktorý zastaviť si chcel
Si otáznik v dave plynulostí, si duša
Predsa však človek z mäsa a kostí
Máš svoje milé i nemilé vlastnosti
Kto si je zhodou okolností
Keď ponáraš sa zas do oceánu, kde niet plynulostí
A zastavil sa čas
Tam dozvieš sa opäť
Prečo znovu a zas.

Jana Bartal

Jana Bartal | Oceán | akryl | 2018