Návrat domov

Interpretácie obrazov sú premenlivé a nekonečné. Obraz síce obmedzujú, ale uspokojujú potrebu mysle po význame a môžu byť inšpiratívne. Príliš sa interpretáciami nezaoberám, ale obraz Vajce v lotosovom kvete si pýtal aspoň čosi. Teda dobre, tak aspoň čosi:

Tento obraz vznikal neplánovane. Vznikal tak, ako mi to práve prišlo – najprv abstraktné energie, potom rozplývajúca sa tvár, piliere chrámu, potom som zrazu maľovala vajce a trochu som sa tomu čudovala 😀 Napokon som vajce obklopila žiarou, ktorá sa neskôr ukázala ako lotos.

Rozplývajúca sa tvár môže odkazovať na rozplynutie ega alebo na ustupovanie niečomu inému. Levitujúce kamene chrámových pilierov odkazujú na vnútorný chrám – duchovný priestor, ktorý je v nás a v ktorom zároveň sme. V obraze sú dva symboly počiatku – vajce a lotos. Vajce je jednoduchší a priamočiarejší symbol počiatku/zrodenia, ktorý poznám zo slovenskej ľudovej kultúry. Lotosový kvet má viacero vrstiev a prichádza ku mne z Východu. Zo všetkých významov lotosu je pre mňa v tomto obraze najpodstatnejšie duchovné osvietenie ako zrodenie nového uvedomenia.

Je to obraz o rozplývaní ega a rodiacom sa osvietení? Mohol by byť, a zároveň nemusí byť. Symboly v obrazoch sú len inšpirácie a nápovede, ale svet si interpretujeme každý po svojom. V tom je naša sloboda. Dokonca sa môžeme dotknúť najvyššej slobody a neinterpretovať vôbec – iba vnímať objekt bez tvorby zbytočných konceptov. Toto je pozícia, v ktorej som napĺňaná najväčšou silou. To je môj domov a základ, z ktorého, ak chcem, môžem vystúpiť do rôznych interpretácií a konceptov a potom sa vždy vrátiť naspäť. Prosím, neblúďte vo svojich konceptoch a vracajte sa domov často! Toľkokrát vidím príčinu utrpenia len v tom, že niekto poblúdil v konceptoch a nevie sa vrátiť domov. Či už sa pozeráte na obraz alebo hodnotíte situáciu alebo druhého človeka, vždy sa vracajte aj domov do číreho vedomia bez konceptov. To miesto sa môže zdať ako prázdne, ale mnoho múdrych ľudí nám odkazuje, že tam je veľká sila. Mooji hovorí: „Keď ste absolútne ničím, nájdete galaxie lásky, svety mieru, oceány radosti. Je to paradox, že sa musíte vzdať všetkého, aby ste všetko našli.“

OBRAZ:
Vajce v lotosovom kvete (2020)
Olejomaľba, 40 x 50 cm
Originál predaný
Tlačené reprodukcie dostupné na požiadanie.

Autorka textu a obrazu: Monika Kluvancová aka Alica Belica
Viac na Alica Belica ART

Text neprešiel jazykovou úpravou.