Tieň

Emócie, miesta plné strachu,
steny pod návalom sa trasú,
uväznení v tieni Alcatrazu,
jazykom cítiť čudnú pachuť.

Vonku počuť ohavnú búrku,
hrmenie,
barokový kostol stojí v smútku,
umenie,
za výlohou zrieť horiacu lútku,
márnenie,
živý vnímaš k dobru pohnútku,
spasenie.

Podvedomie fabuluje, spoznaj pravdu,
ovládaní masou, bez fantázie zájdu,
uvedomenie, viera v seba dodá farbu
dňom sivým, rukou voľnou spraví maľbu.

Michaela Jónová

foto: Vladino Žák