Motivačne o podnikaní | 2. časť | Proaktívny šéf

Je treba upozorniť na jednu dôležitú vec: štatisticky prežije viac ako päť rokov len jedna firma z desiatich. Ak má vydržať práve vaša, musíte byť silný a proaktívny šéf. Veľmi dobre vieme, že mať úspešnú firmu bez veľkej námahy, užívať si veľa peňazí, vyvážať sa na drahom aute a chodiť po dovolenkách päťkrát ročne je v skutočnosti iba sen. Pýtal som sa podnikateľov, či je to naozaj tak. Veľa z nich oponovalo, že za úspechom, ku ktorému samozrejme patrí aj odmena, zisk a všetko pekné, čo život prináša, boli najprv dlhé roky ťažkej práce a odriekania. Teoreticky to nemusia byť roky, vaším poslaním šéfa je vedieť to zvládnuť v najkratšom možnom čase. No nikto z podnikateľov nepotvrdil, že všetko prišlo rýchlo a bez pričinenia. Niekto však začína svoje podnikanie úplne od nuly. Niekto má zas lepšie finančné zázemie alebo rodinný kapitál. Ja som narazil na poznanie, že práve pre tých, čo začínali od nuly, je pocit nedostatku výhodou, pretože v nich môže prebudiť silnú túžbu po úspechu a odhodlanie pracovať na sebe podstatne viac. Paradoxne aj nemusí, veľa ľudí prijalo svoju chudobu za normálny stav a nepokúšalo sa ju zmeniť. Viete prečo? Lebo neboli proaktívni. Oni proste uverili, že prostredie formuje ich, nie oni formovali prostredie. Je na vás, či máte silu meniť toto prostredie a situáciu, v ktorej sa nachádzate.

Firma, ktorú Marek Vician založil v roku 2004 ako 18-ročný.

Podstatné je, že šéf si musí uvedomovať, že vie meniť veci okolo seba, že vie dávať ľudí do pohybu. Šéf je predsa šéf a on sám vie, čo chce.

Viete, čo posilňovalo moju proaktivitu? Vždy, keď som sa stretol s nejakou výzvou alebo problémom, zhlboka som sa nadýchol a v duchu jasne a sám pre seba som si povedal: „Ja to zvládnem.“ Robím to vždy. Vždy, keď si zadám nejaký cieľ alebo vyslovím nejaké želanie, zhlboka sa nadýchnem. Je to taký môj rituál. Idem napísať knihu, poviem si: „Ja to zvládnem.“ Vždy ma tento úkon pozdvihne. Keď si uvedomím, že všetko okolo seba dokážem ovplyvniť, jednoducho si na to nastavím myslenie.

Už starovekí Číňania poznali porekadlo, že ryba smrdí od hlavy. Musíme súhlasiť s tým, že ak niečo vo firme nefunguje, je to chybou jediného človeka – šéfa. Možno sa to nepočúva dobre, ale hneď ako si šéf prizná, že on je naozaj jediný, kto je osobne zodpovedný za situáciu vo firme a iba on ju môže zmeniť, je tento šéf proaktívny. Proaktivita je spôsob konania, keď odpoveď na aktuálnu situáciu je výsledkom slobodnej a vedomej voľby, ktorá je spojená s prebratím iniciatívy a prijatím zodpovednosti za ňu a za jej následky. Proaktivita je tak opakom reaktivity, keď odpoveďou na aktuálnu situáciu sú výhovorky na externé vplyvy, napríklad: to oni za to môžu, dnes je zlá doba alebo schopní zamestnanci už nie sú. Treba upozorniť na fakt, že len šéf je zodpovedný za organizáciu a dokonca aj za výber zamestnancov. Ak ste reaktívny a za vzniknutú situáciu obviňujete okolie, nemáte podľa mňa predpoklady na to, aby ste boli dobrým šéfom.

Autor: Bc. Marek Vician

viac o autorovi: https://www.vician.com/

Článok je úryvkom z knihy Mareka Viciana: „Motivačná kniha o podnikaní“.

Ďalšie časti seriálu „Motivačne o podnikaní“ nájdete TU.