ŽENY V SUKNI a ich posolstvo mieru zo stredu Európy

Na mieste označenom ako geografický stred Európy, neďaleko Kremnických baní, v tesnej blízkosti kostola sv. Jána Krstiteľa, sa v sobotu 18. novembra 2023 stretla skupina ľudí, ktorých spája spoločná túžba, túžba po mieri. Akciu zorganizovala iniciatíva Ženy v sukni.

Každá ľudská bytosť s čistými úmyslami, nezaťažená pomätenosťou mysle, je prirodzene nastavená na pokojný, zmysluplný a láskou naplnený život. Lenže mier a pokoj nie sú vo svete samozrejmosťou. Aj v tejto chvíli zomierajú vojaci, ktorí sú niekoho synmi, manželmi, otcami, bratmi, priateľmi… Zomierajú civilisti. Sú medzi nimi aj ženy a deti. A práve žena je bytosť, ktorá je nositeľkou a darkyňou života. Jej najvyšším poslaním je vychovať potomstvo, ktoré sa v role budúcej generácie zodpovedne chopí ochrany svojej domoviny, kultúry a vzácneho dedičstva predkov.

Preto netreba zvlášť vysvetľovať, prečo Ženy v sukni vyslali 18. 11. 2023 svoje posolstvo mieru a zažali plameň nádeje na mier, symbolicky na mieste, ktoré je považované za stred Európy. Motivovalo ich k tomu aj to, že mier na Slovensku nepovažujú za samozrejmosť. Sú zaň vďačné a túžia po tom, aby to tak zostalo aj naďalej. Aby mohli svoje deti vychovávať bez strachu a hrôzy z vojny. Ale trápi ich aj utrpenie nevinných obetí vojenských operácií vo svete a túžia po tom, aby sa všetky zverstvá páchané na ľuďoch skončili.

Keďže ma zaujímalo, kto sú Ženy v sukni, ako vyzerajú, ako komunikujú medzi sebou a s ostatnými, ako majú akciu premyslenú a ako ju zrealizujú, vybrala som sa priamo na „miesto činu“. Ešte predtým som si dohodla stretnutie s Marcelou Stárekovou, jednou z organizátoriek.

***

„Ženy majú mužov dopĺňať, a nie prebíjať.“

Počasie na kopci pri Kremnických baniach bolo v ten deň mimoriadne neprajné aktivitám, odohrávajúcim sa na otvorenom priestranstve. Silný nárazový vietor, ostré guľôčky zmrznutého, štipľavého snehu spolu s teplotou tesne pod nulou predstavovali náročnú skúšku odhodlania, charakteru a vhodného oblečenia všetkých prítomných.

S Marcelou sme si sadli do auta, aby sme sa mohli nerušene porozprávať. Moja prvá otázka smerovala k základnému konceptu iniciatívy Ženy v sukni. Marcela ochotne vysvetľuje, že sa spojili ženy, ktoré vyznávajú rovnaké konzervatívne a národné hodnoty. Šíria myšlienku o tom, že: „Ženy majú mužov dopĺňať, a nie prebíjať. Chceme, aby ľudia pochopili, že feminizmus nás pokrivil a zničil vzťah medzi mužom a ženou. My ženy máme v porovnaní s mužmi úplne inú úlohu v živote a iné energie. Nepotrebujeme medzi sebou súťažiť, potrebujeme sa dopĺňať.“

Snažia sa motivovať ostatné ženy, aby sa zaujímali o dianie okolo seba. Marcela vysvetľuje, že sa to týka aj politiky: „Nedá sa tomu totiž vyhnúť. Ak človek nemá prehľad o tom, čo sa okolo neho deje, nemôže reagovať ani vyjadriť relevantný názor.“

Spájanie a komunikácia

Marcele Stárekovej a ostatným Ženám v sukni záleží na tom, aby sme sa spájali a komunikovali, „… aby sme boli k sebe otvorenejší a láskavejší,“ zdôrazňuje Marcela a dodáva, že myšlienka spájania stojí aj za dnešnou akciou.   

Zaujíma ma, ako dávajú svoje ušľachtilé ciele do povedomia ostatným. Marcela odpovedá: „Máme svoju webovú a facebookovú stránku, telegramovú komunitu a organizujeme podobné akcie, ako je tá dnešná. Chodíme za seniormi v domove dôchodcov a rôznymi aktivitami sa im snažíme spestriť život.“

***

Prečo sukňa v názve?

Hoci tuším, prečo si tieto ženy dali do názvu práve sukňu, prosím Marcelu, aby mi to vysvetlila. Je to jednoduché, pritom jasné a výstižné:

„Sukňa je symbolom ženy. Mala by ju nosiť, lebo v nej vyzerá lepšie, dáva jej energiu, je v nej sebavedomejšia. Žena a sukňa skrátka patria k sebe.“

***

Plameň nádeje v ľudských srdciach i v srdci Európy

Ženy v sukni si nesú v srdciach hlbokú túžbu po mieri a vedome v ňom rozdúchavajú plamienok nádeje na šťastnú, mierovú budúcnosť na celom svete. Nehaň ma, prosím, milý čitateľ, za túto vetu, ktorá môže vyznieť ako floskula. Jej obsah je v tomto prípade hlboký a pravdivý. Potvrdzuje to aj Marcela Stáreková a nadväzuje na symboliku srdca: „Zo srdca Európy sme prišli vypustiť do sveta myšlienku mieru, aby sa na ňu nabalilo dobro. Aby ľudia začali rozmýšľať nad mierom, aby v sebe neživili hnev, zlosť a myšlienky násilia. Aby namiesto toho mali v sebe pokoj a lásku.“

***

Nezastaví ich ani zima, ani mráz

Pri obrannom múre kostola sv. Jána Krstiteľa v Kremnických vrchoch je vztýčený malý pamätník, ktorý symbolizuje geografický stred Európy. Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky tu bol položený základný kameň slovenskej štátnosti. Práve tu sa o 14.00 hod. zhromaždili Ženy v sukni a tí Slováci, ktorí prišli krásnu myšlienku osobne podporiť.

Na podujatí odzneli všetky 4 slohy Slovenskej hymny a okolo kameňa sa vytvoril kruh spojenia. Ženy v sukni si podávali rozsvietený lampáš a každá predniesla vlastné posolstvo:

V mene detí, ktoré prišli o svoje domovy, o svojich rodičov, o bezpečie, o svoje detstvo a niektoré o život, chceme vyslať posolstvo mieru.

Tak ako z jedinej sviečky dokážeme zapáliť tisíce ďalších sviečok bez toho, aby sme jej skrátili život, tak aj šťastie dokážeme šíriť bez toho, aby sa znížilo. Buďme k sebe láskaví a vľúdni, aby sme tak vytvorili lepší svet pre naše deti.

Toto svetlo posielame do celého sveta, aby v srdci každého človeka zapálilo lásku, dobrotu, ľudskosť, pochopenie a ochotu pomáhať jeden druhému.

Nech láska a pravda žiari v každom z nás. Buďme pravdiví k sebe aj k iným, a svet bude taký, aký si prajeme pre nás a naše deti.

Ak nájdeme slobodu vo svojom srdci a budeme ju rešpektovať u iných, potom mier prestane byť len prchavým symbolom.

Nech je toto svetlo nádejou k lepšej budúcnosti, nech vládne sloboda a mier na Zemi, nech sa prebudia v ľuďoch cnosti.

Akcie sa zúčastnilo aj niekoľko mužov. Niektorí sprevádzali svoje partnerky alebo matky, iní prišli ako hostia a svojou prítomnosťou vzdali hold a poctu všetkým ženám. Bolo to od nich krásne gesto, v ktorom sa zrkadlí pochopenie základného princípu fungovania dvoch takých protikladných a zároveň tak silno sa priťahujúcich bytostí, akými sú muž a žena. Onen princíp spočíva vo vzájomnej podpore opačného pohlavia, v rešpektovaní rozdielností a snahe žiť v harmónii. Vybalansovať mužsko-ženské aspekty nie je ľahké, ale ak muži so ženami nesúperia, tak ako to povedala Marcela Stáreková, život môže byť krásny.

Medzi hosťami bol aj Pavol Slota, ktorý vo svojom krátkom príhovore povedal, že nesmieme dopustiť, aby deti boli svedkami vojny. Zdôraznil, že sa musíme postarať o to, aby deti na celom svete zaspávali v mieri a pokoji, aby sa nemuseli báť ďalšieho dňa.

Dalimír Solčanský, ktorý bol jediným mužom pri zrode iniciatívy Ženy v sukni, povedal: „Nepýtaj sa, čo môže žena urobiť pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš ty urobiť pre ženu, matku, dcéru, vnučku, babku. A keď pre ňu niečo urobíš, svet bude krajší.“

***

Každý z nás má na tomto svete svoje miesto spojené s plnením konkrétnej úlohy. Mali by sme na ňom pevne stáť, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti, ktoré môžu byť niekedy veľmi ťažké a nepriaznivé, ako bolo napríklad počasie 18. novembra na akcii organizovanej iniciatívou Ženy v sukni. Nikto z prítomných sa nedal zastrašiť ani zimou, ani mrazom, ani silným vetrom. Pretože mali v sebe silnú myšlienku a odhodlanie urobiť niečo pre seba a pre ostatných, každý v rámci svojich možností. Osobne v tom vidím veľkú symboliku dnešnej doby.

Text a fotografie: Lenka Jalilah, šéfredaktorka

Text neprešiel jazykovou korektúrou.

webovú stránku Ženy v sukni si môžete rozkliknúť TU.