Zdravá a laskavá komunikace

Ach, já myslela, že jsi myslel…

To jsi ale neřekla, nepochopil jsem to…

Troufám si tvrdit, že všichni máme zkušenost s tím, že jsme řekli něco, čeho litujeme.

Možná jsme si v danou chvíli přáli, abychom se propadli do země. U jogínů možná varianta zacpat si ústa chodidly je tou nejlepší.

Věřím, že kromě pár omylů jsme se všichni snažili komunikovat co nejlépe, abychom byli slyšeni ostatními.

Jak zdravě komunikovat, abychom si rozuměli?

V komunikaci mi pomáhá udržet 5 kroků – THINK:

✅ T – True – Je to pravda?
Na jemnější úrovni chceme mluvit důležité pravdy, protože by mohly pomoci a inspirovat ostatní. Vyhýbáme se tak ublížení ostatním a je také méně pravděpodobné, že se chytíme do sítě lží.

✅ H – Helpful – Je to užitečné?
Než promluvíme, můžeme se zamyslet nad tím, zda informace bude skutečně přínosem pro okolí včetně nás samotných. Klebety a drby mohou být pravdivé, ale zřídkakdy užitečné, spíše škodlivé.

✅ I – Intention, Impact – Jaký je záměr a dopad?
O co zde tedy běží a co potřebuji předat?
Většinou jsme tím pravým člověkem, kdo může nejbližším předat i velmi emočně náročné informace.
Jaký je můj záměr a jaký byl můj dopad? I když dopad může být nepředvídatelný, je fajn o něm ve svém projevu přemýšlet.

✅ N – Necessary – Je to nutné a je teď ten správný čas?
Můžeme si položit otázky, zda je skutečně nutné to, co chceme říct. Proč vlastně mluvím?
Až příliš často mluvíme jen proto, abychom vyplnili prostor nebo zmírnili třeba naši úzkost z ticha. Ticho je v našem rušném světě příliš vzácné. V mlčení a pauzách v konverzaci vytváříme prostor pro kreativitu.

✅ K – Kind – Je to laskavá komunikace?
Drsná slova nebo tón mohou změnit to, jak se v danou chvíli někdo chová. Taková komunikace vede spíše ke škodám.

Nabízí se zde otázka k zamyšlení:

Kolik času zahrnuje naše komunikace o jiných lidech?
Kolik energie nám bere či přináší?
Jak uvědoměle komunikovat?

Všímavá, soucitná a laskavá komunikace je „etická“ volba, a navíc je mnohonásobně efektivnější.

Tento způsob komunikace nemusí zabránit mezilidskému „upssss“, projev však bude rozhodně přesnější, a to v online světě i mimo něj. Dalším aspektem laskavosti je, zda rozhovor vedeme do pozitivní či negativní atmosféry. Já mám v tomto případě jasno. 🙂

Zde mě inspirovalo staré rčení:
„Pokud nemáte nic hezkého, neříkejte vůbec nic.“

Vzhůru do komunikace 😉

Autorka: Iva Barnincová Říhová

Jazyková korektúra: Hana Barnincová

viac o autorke: Iva Říhová Love | Body | Mind
fotografie použité v článku sú so súkromného archívu IVA BARNINCOVÁ /IVA ŘÍHOVÁ S.R.O./