Uzávierka 2. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň

Milí priatelia, v zmysle Štatútu Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň zo dňa 26. 8. 2022, odsek VII. Harmonogram súťaže, sme dňa 31. 12. 2022 uzavreli 2. ročník súťaže.

To znamená, že už neprijímame súťažné príspevky a odborná komisia na čele s predsedníčkou Mgr. Andreou Jurčovou začala hodnotiť texty, ktoré splnili všetky podmienky stanovené Štatútom a boli zaradené medzi súťažné príspevky. Odborný garant doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. ručí za odbornosť súťaže, jej priebeh a dodržanie všetkých bodov Štatútu súťaže.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 3. apríla 2023. Nájdete ho spolu s vyhodnotením 2. ročníka na našom webe.

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí nám zaslali súťažné poviedky na tému Čo je môj domov. Tešíme sa z veľkého záujmu žiakov, študentov, ale aj pedagógov, ktorí mládež motivovali k tvorivému písaniu. Držíme všetkým palce a tešíme sa na stretnutie s ocenenými autormi pri odovzdávaní cien.

Mgr. Lenka Jalilah, PhD.
riaditeľka súťaže