Utrpení

Utrpení je stav mysli, těla, duše a života…

Utrpení značí to, že něco končí, ale taky začíná. Když se zamyslíme, podstata tohoto slova je slovo trpět, je to stav mysli, nebo určitý mezičas v životě člověka, který již delší dobu, většinou ve svém životě, něco odkládal. Měl možnost to změnit, ale nechal to vyšumět. Potlačil to a dál neřešil. Tudíž se to zákonitě do života po nějaké době v určité formě vrací. Vždy to ale více zesiluje i sílu prožitku.

Pod tímto slovem si toho můžete představit opravdu mnoho. Utrpením může být nemoc, ztráta blízké osoby, domácí násilí, šikana ve škole, na pracovišti nebo ve vztahu. Sebetrýznění, ponižování druhých nebo sebe samého. Utrpení z příliš vysokých nároků druhých. Fakt, kdy nemáte možnost být s člověkem, na kterém Vám záleží, tudíž nemůžete vyjádřit své emoce a city. Vidět člověka, kterého milujete s někým jiným. Utrpením je taktéž nebýt sám sebou a sám se sebou.

Všechny tyto lidi, kteří prožívají utrpení, spojuje nedostatek lásky z protější strany. Vibrace slova, prožitky, vývoj situace… To vše má velký vliv na to, jak se cítíte.

Situace, ve které se nacházíte, vždy skrývá určitá tajemství. Tajemství, které není vyřešeno, skrývá velké množství strachu, které člověka dohnalo do nepříjemné situace, protože to příliš dlouho odkládal a nechtěl vidět. Pozor na to, často toto odkládání začíná způsobovat člověku zdravotní problémy, které se postupem času zesilují a pokud něco nechcete vidět nebo slyšet, může být jedním z prvotních příznaků např. zhoršení zraku. Když začnete využívat tyto malé nápovědy, velmi často můžete předejít zbytečným zdravotním problémům.

Lidé se raději vzdali svobody, než aby změnili své jednání a myšlení v životě.
Psychické i fyzické utrpení přináší a ukrývá především emoce a bolest ve velmi nízkých vibracích. Takové vibrace nás budou vždy směřovat do hlubokých prožitků a často se přidají i další situace v podobné vibraci. Paradox je ten, že lidé, kteří utrpení prožívají, ale i lidé pouze přihlížející, mají pocit, že je to v pořádku. Mají pocit, že je to normální.

Hanka Poláchová | Relaxačný intuitívny obraz

Pod pojem utrpení patří i slovo nemoc. Nemoc (nemoc), člověk už nemůže dál, vzdává se zodpovědnosti za své činy a možnosti rozhodovat se za sebe samého. Rodina či blízcí přátelé, utrpení (např. nemoc) daného člověka a následné situace (úmrtí) ještě gesty a slovy zveličují, podporují. Utápí se ve smutku a utrpení. Je to jako výživná půda pro rostliny. Z jednoho druhu semínka může vyrůst krásná květina, ovšem druhé semínko nemusí ani vzklíčit. Tím, jak vše prožívají, mluví o tom a dávají tam své emoce, situace roste a lidé na pohřbu se hroutí. Někdy jsou tam city opravdové a upřímné, jindy jen naoko hrané. Proto je potřeba si uvědomit, že v ten moment je člověk ihned přitahován do víru stejné (negativní) energie a začne se to odrážet také v jeho životě i přes to, že do té chvíle žil radostný život. Ale pozor! Vždy máte na výběr. Je zde i jiná možnost. Prožití utrpení zároveň otevírá nové možnosti, nové příležitosti a dveře, udělat činy, které celou situaci změní v opak. V pozitivum. Pokud si v tomto momentě člověk dá prostor přijmout situaci, ve které se nachází a výzvu, která ho čeká, najde v sobě odvahu, kterou by v těchto těžkých situacích sám od sebe a v sobě jindy nenašel. Pokud žijete své životy v relativním klidu, nemáte potřebu si sami ubližovat a nemusíte si sáhnout až na samé dno. V případě, že se rozhodnete pro radikální změnu, je vždy zaručen zázrak (odměna) v mnoha podobách.

Když je někdo těžce nemocný nebo se rozhodne odejít z tohoto světa (zemřít), přesto, že tady již není fyzicky jeho tělo, jeho myšlenky, přání, nesplněné sny a touhy žijí dál. V myšlenkách jeho nejbližších. Těm se začínají dít situace, výzvy, zázraky, které přichází až po smrti toho člověka. Dotyčná osoba za Vámi může například přicházet do snů. Ukazuje Vám, že tam kde je, se má dobře. A že při Vás stojí v každé situaci. Odejít byla jeho volba, kterou je potřeba akceptovat. V ten moment, kdy přijmete tuto situaci, výzvu, najednou začnete vnímat energii a pochopíte činy daného člověka. Buďte vděční za to, že jste s ním mohli strávit část svého života. Za to, co Vám předal, co jste se od něj naučili a díky němu pochopili. To, že je tady s Vámi vždy, když na něj pomyslíte je přece malý zázrak (odměna).

Hanka Poláchová | Relaxačný intuitívny obraz

V momentě, kdy se rozhodnete, že vezmete svůj život do vlastních rukou, dáte do toho vlastní iniciativu, je to jako smazat ortel. Zrušit kód ve svém životě. A otevírá se Vám možnost nastavit nové mantinely a pravidla. Najednou se slovo utrpení a nemoc mění ve slovo radost, výzva a tam už žádné hranice omezení nejsou. Pokud má tento člověk, který je nemocný, svou rodinu a blízké, kteří ho podporují v jeho utrpení slovy např. ty jsi chudák, máš to těžké, ty trpíš, tak mu na nevědomé úrovni přidávají mnohonásobně větší zátěž, ze svých slov, tím mu ubírají energii a většinou se tito lidé rozhodnou raději odejít z tohoto světa. Pokud je však tento nemocný člověk obklopen lidmi, kteří ho podporují, dodávají mu energii v bláznivých a radostných nápadech (typu překonávání překážek a výzev i pro ně nesmyslných), dávají mu tak energii v úplně jiných vibracích. Vibracích, které tu nemoc přepisují v pozitivitu, radost a lásku. A jak víme, čistá a upřímná láska, může změnit diagnózy, verdikty, rozhodnutí soudů, lékařů, dané osoby, ale i DNA. Každý má na výběr. 

Jsme v nelehké době, kdy většina nemocí je především o psychickém rozhodování lidí samotných. O manipulativním jednání s lidmi a strachu v lidských životech. Zároveň je to doba plná nuceného zastavení a rozhodování se, co dělat dál a jak žít. Čas na rekapitulaci svého života. Uvědomění si důležitosti času, stráveného se svými blízkými a sebou samým. Nebo učinění rozhodnutí se všeho vzdát.

Opravdu se nyní dějí situace, kdy můžeme být svědky, jak lidská mysl neboli afirmace (zhmotněná přání, která si lidé přejí na vědomé a mnohdy i na nevědomé úrovni a následně se jim tato přání dějí), rychle fungují. Lidé, kteří se rozhodnou neřešit problémy ve svém životě, se ocitají v situacích, nad kterými již nemají žádnou kontrolu a nemůžou je změnit. Naopak lidé, kteří na sobě pracují, zažívají až zázračné okamžiky.

Je však důležité dovolit si určitou chvíli nebo situaci protrpět, ale nežít v utrpení.

K zamyšlení:

  • Přátelé, volba je jen na Vás samotných…
  • Rozhodněte se a věřte…
  • Stojí za to být sám sebou…
  • Žít bez utrpení…

Autorky: Hanka Poláchová a Karolína Chromková
Poznej svoji duši
Hanka Poláchová | Terapie zlín

Text neprešiel jazykovou korektúrou