POZOR! POZOR! Celoslovenská literárna súťaž Prekroč svoj tieň je UZAVRETÁ!

Svoje príspevky nám už, prosím, neposielajte.

Od vyhlásenia súťaže 1. 10. 2021 do 1. 2. 2022, ktorý sme stanovili ako predĺžený termín uzávierky, sme od vás dostali nečakane vysoký počet súťažných príspevkov. Takýto veľký záujem nás veľmi teší a všetkým vám ďakujeme za snahu a spoluprácu.

Odborná komisia spolu s garantom súťaže, Doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD,. teraz potrebuje čas na starostlivé prečítanie a vyhodnotenie všetkých súťažných príspevkov.

Keďže sme z objektívnych príčin posúvali termín uzávierky o mesiac neskôr, posúva sa aj termín vyhlásenia súťaže zo 7. marca na 7. apríla 2022.

Vyhodnotenie súťaže a výsledky nájdete v uvedenom termíne na webovej stránke nášho časopisu.

Ďakujeme a čoskoro sa vidíme!

Váš tím odbornej komisie