ŽENY V SUKNI na geografickom strede Európy

ŽENY V SUKNI pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle priamo do stredu Európy, odkiaľ chcú vyslať posolstvo mieru do celého sveta. Príďte podporiť a rozprúdiť dobré energie!

ŽENY V SUKNI je zoskupenie žien s rovnakými pronárodným a morálnymi hodnotami a postojom k svojej krajine. Geografický stred Európy je označený vztýčeným kameňom na krásnom mieste pri Kremnických Baniach neďaleko Kostola sv. Jána Krstiteľa. Ženy ako symbol zrodu nového života chcú práve z tohto miesta dať vedieť svetu, že chcú mier a pokojný život pre seba, svoje deti a budúce generácie.

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 18. novembra 2023 o 14:00 hod. Bude tam aj naša šéfredaktorka Lenka Jalilah a o udalosti vám prinesie reportáž.

Ženy v sukni: web