VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023

Záver kalendárneho roka je v našej kultúre už tradične spojený so želaniami šťastných a veselých vianočných sviatkov a úspešného nového roka. Je to milé a pekné, keď je to myslené úprimne. No čo ak to skĺzne do rutiny, v ktorej je skutočný obsah slov vyprázdnený? Lebo sú vyslovené v rýchlosti, z povinnosti či slušnosti, alebo len preto, že sa to skrátka patrí?

V takom prípade je lepšie radšej nehovoriť nič. Málokedy si totiž uvedomujeme negatívnu silu slov. Nielen tých, ktoré sú vyslovené so zámerom ponížiť, raniť a ublížiť. Nedobrú energiu nesú v sebe aj slová, ktoré sú síce pekné, ale nie sú myslené úprimne. Nimi dávame do priestoru ľahostajnosť, pokrytectvo, pretvárku a faloš. A keďže vo vesmíre funguje zákon rovnováhy, všetko sa nám skôr či neskôr podľa zásluhy vráti. Nie viac a nie menej.

Keď niekomu želáme šťastné a veselé sviatky, robme to vedome. Zamerajme sa na skutočný obsah jednotlivých slov. Je to dôležité nielen na verbálnej rovine, ale aj v písomnom styku (esemeska, email, pohľadnica, list, príspevok či diskusia na sociálnej sieti.). Prázdne slová sú ako vínne mušky – poletujú bezhlavo a neproduktívne vzduchom a za istých okolností dokážu byť dosť otravné. Slová vyslovené vedome, od srdca a s mysľou ukotvenou teraz a tu sú ako svätojánske mušky – radostne svietia, zhlukujú sa do krásnych skupín a v človeku vyvolávajú dobrý pocit.

Milí naši čitatelia, partneri, priatelia a priaznivci!

Všetkým Vám zo srdca a úprimne želám krásne prežitie vianočných sviatkov a záveru starého roka.

V mene svojom i v mene redakcie časopisu Prekroč svoj tieň a tímu občianskeho združenia Prekroč svoj tieň Vám veľmi pekne ďakujem za priazeň, ktorú ste nám venovali v roku 2022. Bez Vás by naša snaha bola zbytočná.

Nechajme všetko zlé a nepríjemné minulosti. Poučme sa z toho a vykročme pevnou nohou, ktorou nezakopneme, ak nám do cesty prídu nové problémy a ťažkosti. Sme nielen o rok starší, ale aj múdrejší. Nezabúdajme na to.

Majte sa krásne, buďte zdraví, vnútorne silní a sebaistí. Lebo len tak dokážete zabezpečiť dôstojný život sebe i svojim najdrahším. Bez ohľadu na vonkajšie okolnosti buďte pokojní, múdri a snažte sa o vnútornú rovnováhu.

Mgr. Lenka Jalilah, PhD., šéfredaktorka

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová