Recenzovaný ZBORNÍK ISBN 978-80-570-4259-4

Recenzovaný zborník je výstupom z 1. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorá bola vyhlásená 1. 10. 2021 a jej výsledky boli oficiálne vyhlásené 7. 4. 2022. Obsahuje súťažné príspevky autorov (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a študenti SŠ), ktorí sa umiestnili na prvých 10 miestach, plus príspevok, ktorý získal Cenu riaditeľky súťaže Mgr. Lenky Jalilah, PhD. a 2 príspevky, ktoré získali Cenu za mimoriadny umelecký počin, udelenú predsedníčkou odbornej komisie Mgr. Andreou Jurčovou.

Celý recenzovaný Zborník ocenených príspevkov 1. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň si môžete stiahnuť tu, nech sa páči: