MIMORIADNA PONUKA!

Redakcia časopisu Prekroč svoj tieň ponúka svojim čitateľom a priaznivcom bezplatný telefonický koučing. Dávame k dispozícii telefónne číslo, na ktoré môže zavolať každý, kto je sám, bezradný, kto potrebuje psychickú podporu, povzbudenie, má pocity beznádeje, zúfalstva, alebo akokoľvek inak psychicky nezvláda situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu.

Niektorí členovia redakčnej rady – spomedzi tých, ktorí majú vlastnú koučingovú a terapeutickú prax – sú už niekoľko dní plne pracovne vyťažení, preto aktuálne dávame k dispozícii toto telefónne číslo:

0915/569 160 – Lenka Jalilah, šéfredaktorka časopisu, koučka osobného rozvoja, doktorka (sociálna práca)

Ponúkame emočnú podporu tým, ktorí to aktuálne najviac potrebujú.  

Robíme to s láskou pre vás.  

Foto: Peter Senko