V písaní článkov pre časopis Prekroč svoj tieň vidí veľký zmysel

Náš kolega Christopher Danis poskytol rozhovor pre časopis Naša univerzita, ktorý vychádza na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, kde Christopher študuje na Fakulte managementu.

My ho poznáme ako redaktora, kreatívneho tajomníka redakčnej rady nášho časopisu a tajomníka občianskeho združenia Prekroč svoj tieň. Je šikovný, otvorený novým veciam, ochotný neustále sa zlepšovať, dobre a rád si plní svoje povinnosti. Spomínaný článok v univerzitnom časopise nás potešil, lebo ponúka širší a zároveň detailnejší pohľad na jeho osobnosť v kontexte nám menej známom. Sme radi, že máme Christophera v našom tíme.

Rozhovor nájdete na strane 26 v pdf verzii časopisu TU.

foto: Tomáš Madeja

Autorka: Mgr. Lenka Jalilah, PhD., šéfredaktorka