Prečo sa muži utiekajú k silovým športom

V súčasnosti sa veľa ľudí, hlavne žien, zamýšľa nad tým, prečo sa muži chodia vyventilovať v silových športoch, napríklad vo fitku alebo v boxe. Ja sa pýtam: je za tým obyčajná ventilácia alebo niečo iné, vážnejšie?

Dnešná spoločnosť stavia mužov aj ženy do pozícií, v ktorých častokrát oni sami nechcú byť. Ale sociokultúrne prostredie ich do toho tlačí a keďže nechcú byť „iní“, tak sa tomu podvoľujú. Uvediem veľmi jednoduchý príklad. Naša kultúra dala ženám do povedomia, že majú byť citlivé, starostlivé, majú prejavovať svoje pocity, majú byť matkami, ženami a určila konkrétnu rodovú nerovnosť medzi mužom a ženou. Keď chce byť žena silná, keď chce byť sama sebou a robiť iné veci, aké sú dané spoločenskými konvenciami, tak väčšinou to v sebe potláča, alebo nedostane adekvátny priestor a porozumenie. Z toho vznikajú rôzne problémy: zdravotné, emočné, dochádza k rozvodom, hriechom, hádkam… Tomu všetkému by sa dalo vyhnúť, keby sa žena nebála prejaviť v sebe tú stránku, ktorá jej „nie je daná“.

Foto: Peter Senko

Presne tento istý princíp platí aj u mužov. Mužovi spoločnosť diktuje, že má byť silný, nemá byť emočne labilný, má sa vyvarovať citlivosti, má byť živiteľom rodiny, onou pevnou rukou, o ktorú sa ostatní môžu oprieť. Toto je veľmi zlý postoj, pretože väčšina mužov je presne toho názoru, že by sa chceli porozprávať, prejaviť svoje city, pocity. Ale túto prirodzenú potrebu v sebe potlačia, lebo podľa všeobecného povedomia „to nie je správne, to muž skrátka nerobí“. Osobne si myslím, že je to úplná hlúposť, pretože jediní, kto určujú čo je správne a čo máme robiť, sme my sami. V tomto svetle môžem teda povedať, že áno, je pravda, že ak muž ide do fitka, alebo sa realizuje v konkrétnom športe, tak sa tam vybúri, pretože má v sebe veľmi veľa vecí pozastavených, zablokovaných, má naakumulované množstvo emócií. Ak to nedostane zo seba von, vznikajú problémy ako napríklad rôzne paranoje alebo excesy vo forme toho, že muž sa necíti byť mužom a chce byť niečím iným. Aktuálne vo svete vzniklo 56 nových pohlaví, muž už nie je mužom a žena už nie je ženou. Je to spôsobené tým, že muži aj ženy sa snažia vyrovnať predstave toho, čo spoločnosť diktuje; nechcú byť sami sebou.

Keď má muž chuť byť citlivý a prejaviť smerom k žene alebo v spoločnosti nejaké city, nemal by to v sebe dusiť. Ja osobne to nerobím. Funguje mi to, som sám sebou a som šťastný. Nemám problém vo vzťahu, vieme sa normálne porozprávať, akceptujeme jeden druhého. V rámci vznikajúcej rodovej rovnosti nemám problém navariť a moja partnerka nemá problém urobiť niečo, čo je „typickou mužskou starosťou a prácou“.

Mužom, ktorí skutočne chodia do fitka a robia aktívne silové športy len preto, aby sa vyventilovali, sa nemožno čudovať, pretože naozaj majú čo ventilovať. Fitko alebo šport berú ako svoje životné poslanie, nemôžu bez toho existovať, lebo potrebujú prísť domov do istej miery upokojení, aby dokázali reálne fungovať. Nemyslím si, že je to správne riešenie. Keď má muž potrebu ísť do fitka alebo sa venovať športu preto, lebo sa cíti utláčaný, alebo preto, lebo má v sebe veľmi veľa energie, cíti sa vnútorne ťažký a potrebuje to zo seba vybúchať, tak by sa mal v prvom rade zamyslieť nad tým, že niečo nie je v poriadku buď doma, alebo v ňom samom. Mal by sa pozrieť na to, čo môže pre seba urobiť inak.

Ak sa muž alebo žena venujú silovým športom preto, lebo ich to baví, robia to pre seba, chcú sa hýbať, skrátka, ak je v tom akýkoľvek iný princíp než to, že sa cítia utláčaní a majú v sebe veľa energie, ktorú potrebujú vydať, tak je to v poriadku. Ja tiež chodím do fitka, venujem sa tancu, robím spinning, ale je to pre mňa zábava a robím to pre seba. Som síce tréner, takže to robím aj pre ľudí, ale nedeje sa to preto, že by som si tým kompenzoval svoj vnútorný diskomfort.

Ak má človek nejaký problém, mal by jeho korene hľadať v sebe samom a tam aj zjednať nápravu. To znamená podchytiť ho a efektívne vyriešiť, nepotláčať ho alebo ventilovať v aktivite na fyzickej úrovni. To čo funguje vo väčšine domácností, že muž by mal poslúchať, alebo opačne, že žena by mala poslúchať, je hlúposť. Vzťah má byť vyrovnaný. Pokiaľ v tom vzťahu máme potrebu niekoho meniť, tak by sme s ním nemali byť. Ak s ním chceme byť, tak ho akceptujme takého, aký je. Ak sa ten druhý mení, tak sa mení preto, lebo to chce on sám. Nemal by to robiť kvôli nám, ale pre seba.

Takže na záver ešte raz potvrdzujem, že je pravda to, že muži sa chodia ventilovať do fitka a silových športov. A odpoveďou na otázku, prečo to robia, je skutočnosť, že nevedia alebo nechcú byť sami sebou, lebo ich pocity sú menej mužské ako diktujú spoločenské stereotypy. Tým vznikajú vnútorné tlaky, ktoré takto dávajú zo seba von.

Autor: Bc. Ivan Kozai

Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Jalilah, PhD.