OBLIČKY – ENERGIA ŽIVOTA

Celý rok 2022 riešime vzťahy. Cez duchovné zákony poznania, cez zrkadlenie, intuíciu, jemnosť, citlivosť, láskavosť. Nachádzame v sebe súcit a odpustenie. Schopnosť pomáhať iným cez vyššiu úroveň nášho Bytia.

Mesiac november všetko iba posilňuje. Prichádzajú k nám ľudia, situácie z minulých životov. Všetko to, čo sme karmicky nepochopili. Kde sme sa zamotali v konfliktoch, v nepochopení, v hádkach. V neprijatí. Kde sme nepochopili svoju jedinečnosť a nezávislosť.

V tomto posolstve sa chcem venovať vzťahom trošku inak. Cez pohľad tradičnej čínskej medicíny.

Vzťahy sú veľmi úzko prepojené s našimi obličkami. Zima je čas, ktorý sa spája práve s týmito orgánmi.

foto: Hanka Timková

Obličky filtrujú krv a produkujú niektoré hormóny. Tak to vidí naša západná medicína. Inak to vníma medicína čínska. Kvalita obličiek rozhoduje o osobnosti človeka, o vzniku mnohých chorôb, akou je reumatizmus, bolesti chrbtice, všetky gynekologické ochorenia, impotencia, zápal prostaty, rednutie kostí, kožné choroby. Obličky sú zodpovedné za krvný tlak a tvorbu krvi. Predstavujú minerálne hospodárstvo nášho organizmu. Rozhodujú o kvalite našich vlasov, zubov a nechtov. Ak vás často bolí hlava a kolená, ak trpíte nedoslýchavosťou, príčinu hľadajte v obličkách.

Obličky sú vyjadrením našej duševnej pohody. Často sa v prípade chorôb práve v týchto orgánoch ukladajú naše nevyplakané slzy vo forme kryštálikov. Neskôr sa zmenia na obličkové kamene. Je to určitý duševný balast.

Obličky sa viažu k nízkemu sebavedomiu, keď energia čchi v ich meridiáne necirkuluje. Človek je bojazlivý, ustráchaný, nerozhodný. Nadmerná plnosť spôsobuje ľstivosť a nepokoj.

Obličky priamo ovplyvňujú srdce, pľúca, pečeň a žalúdok. Náš organizmus predstavuje jeden energetický okruh, kde jeden oslabený orgán ovplyvňuje činnosť všetkých orgánov. Obličky disponujú energiou, ktorú čerpajú zo stravy, a energiou, ktorú sme získali od rodičov. Prakticky rozhodujú o našom celkovom zdraví. Škodí im stres, hektický spôsob života, strach, úzkosť, problémy vo vzťahoch, konflikty, hádky. Vedome ich poškodzujeme soľou, cukrom, drogami, alkoholom, prílišným množstvom tekutín. Po poriadnej opici máme mesiac rozhádzaný organizmus z hľadiska minerálov.

Naučme sa milovať svoje obličky. Naučme sa rozumieť tomu, čo nám naše fyzické telo hovorí. Učme sa žiť uvoľnene, naučme sa zvládnuť stres, pracujme so svojím strachom. Snažme sa mu rozumieť. Naučme sa zhlboka dýchať. Pokojné a hlboké dýchanie je pre organizmus nenahraditeľné.

Pochopme, že v živote sú veci veľmi podstatné a nepodstatné. Také, ktoré nás na smrteľnej posteli nebudú vôbec trápiť… Zamyslime sa nad našimi vzťahmi. Aké sú? Sú plné lásky, prajnosti, vzájomnej úcty? Alebo sú plné nenávisti, závisti, zlosti a hnevu? Prestaňme riešiť iných ľudí, naučme sa pochopiť samých seba práve cez vzťahy.

„Temnota nemôže vyhnať tmu. To dokáže iba svetlo. Nenávisť nemôže vytlačiť nenávisť. To dokáže iba láska.“ Martin Luther King

Autorka: Katarína Páleníková

Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Jalilah, PhD.

viac o autorke: Zoborské liečivky