Mágia prítomnosti

„Čas neexistuje. To, o čom hovoríme ako o minulostibudúcnosti, nemá žiadny reálny základ a je iba súčasťou našich duševných konštruktov. Predstava času je myšlienková a jazyková konvencia, spoločenská dohoda. V skutočnosti máme jedine túto chvíľu.“ Dan Millman

Mesiac máj a vibrácie čísla 5 nás učia byť tu a teraz. Keď je nám ľúto minulosti, neexistuje nikde inde, iba v našej hlave, kde prežíva naša ľútosť spoločne s obrázkami, ktoré sme si pričarovali. Keď nás trápi budúcnosť, je to iba hra našej mysle, táto budúcnosť existuje iba teraz v našej hlave, kde prežíva trápenie spolu s obrázkami, ktoré si už vopred maľujeme.

Pokiaľ dokážeme byť vedomí a bdelí, pochopíme, že pred nami sa vynára ďalšia možnosť. Existuje iba TERAZ. Náš pocit plynutia času je iba zbierkou dojmov a spomienok na to, ako existujeme v jednej súčasnej chvíli. Väčšina našich trápení a bolestí v tejto chvíli neexistuje, žijú iba v podobe obrázkov, ktoré nám vnucuje naša myseľ a ego. Všetko máme dôkladne uskladnené v našich duševných súboroch v adresároch MINULOSŤ a BUDÚCNOSŤ.

Byť v súčasnosti a naplno prežívať tento okamih nám pomôže odstrániť z duše všetky trosky, vráti nás späť do stavu pokoja a vnútorného mieru. Zákon súčasnej chvíle nám pripomína realitu takú, aká je – nie aká by mala byť podľa našich predstáv, želaní, strachu. Existuje iba tento bezčasový okamih… Všetko ostatné je predstavenie laterny magiky našej mysle.

Keď sa zamyslíme, takmer nikdy nemáme problém v súčasnej chvíli. Je dôležité splynúť s touto chvíľou a prijať ju s otvorenou náručou. Kráčať krok za krokom, v jedinej chvíli, v jednom časovom krôčiku. Keď vnímame zmätok a netrpezlivosť, môžeme začať chápať, že plány sú iba myšlienky, a tie sa menia. Existujú jedine v čase, a čas zasa iba v ľudskej mysli. Všetko chce iba cvik.

Keď intenzívne preberáme minulosť alebo budúcnosť, spomeňme si, kde sme – tu a teraz. Keď sa naučíme pripomínať si tento fakt stále častejšie, keď sa naučíme naplno vnímať prítomný okamih a staneme sa iba pozorovateľom svojej vlastnej mysle, kvalita súčasných chvíľ bude stále lepšia a náš život radostný a hlavne jednoduchší.

Autorka: Katarína Páleníková

Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Jalilah, PhD.