Berte život s láskou a optimizmom

V súčasnosti nám najviac starostí spôsobuje šírenie koronavírusu. Je to pochopiteľné vzhľadom na intenzitu a rozsah, akým nás vírus ohrozuje na zdraví a životoch. Ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje, sa obávajú predovšetkým rizikové skupiny, teda seniori a chronicky chorí pacienti.

Patrím medzi nich aj ja. V roku 2013 som sa musela vyrovnať s vážnou onkologickou diagnózou. Prvá myšlienka, ktorá mi vtedy napadla, bola otázka: Prečo ja? Potom som sa dozvedela prognózu dĺžky prežitia a necítila som sa o nič lepšie.

V prvom rade musím povedať, že som mala veľké šťastie na výborného onkohematológa, ktorý ma neustále povzbudzoval a poukazoval na môj pomerne dobrý zdravotný stav. Tento jeho prístup veľmi oceňujem aj preto, že som si ho tentoraz vyskúšala z druhej strany. Ako to myslím? Sama som lekárka a počas praxe som svojich pacientov vnímala predovšetkým ako ľudské bytosti, ktoré majú svoj vnútorný svet, emócie, city, pocity. Nikdy pre mňa neboli číslami diagnóz alebo zložkami v kartotéke. Na ich zdravotný problém som nazerala komplexne, podľa princípov celostnej medicíny. Minulý rok som sa vo vlaku zoznámila so ženou, s ktorou sme si okamžite porozumeli a povedali sme si aj veci, ktoré sa bežne cudzím ľuďom nerozprávajú. Odvtedy sme v kontakte a ona hovorí, že cez prístup môjho onkohematológa sa mi vracia všetko pozitívne a dobré, ktoré som ako lekárka dávala svojim pacientom. Hovorí, že to, čo dáme do priestoru, sa nám z neho v pravú chvíľu vráti. Ak dáme do priestoru dobro, vráti sa nám vo forme umocneného dobra. Ak dáme do priestoru negativitu v akejkoľvek forme, vráti sa nám ako bumerang.

Aj vďaka tomu, že som obklopená milujúcou rodinou, som sa postupne začala na všetko pozerať inými očami. Prehodnotila som svoje priority a s pomocou veľmi dobrej priateľky som sa prestala stresovať pre veci, ktoré nemôžem ovplyvniť. Začala som viac myslieť na svoje potreby a ako lekárka som sa ešte viac začala sústreďovať na svojich pacientov. Spomínanú otázku: „Prečo ja?“ som si prestala klásť, lebo odpoveď na ňu už pre mňa nie je taká dôležitá. Dôležité je pre mňa to, že sa môžem tešiť z každého dňa – a je jedno, či svieti slniečko, alebo je zamračené! Pre mňa je každý deň slnečný, aj napriek tomu, že sa stále objavujú nové zdravotné komplikácie. S manželovou pomocou zvládam domácnosť v pohode. Teším sa z každého dňa, na svet sa pozerám optimisticky. Verím, že svojich dvoch vnukov, ktorí majú rok a štyri roky, si užijem čo najdlhšie a že ich budem vidieť spokojne vyrastať.

Pýtate sa ma, ako to dokážem? Moja rada znie: berte život s láskou a optimizmom v srdci. A prehodnoťte svoje priority už dnes, nečakajte, kým vás zastihne choroba alebo iné nešťastie.

Autorka: MUDr. Alena Pčolová

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová

Foto: Peter Senko