Čína očami sinológa

Sinológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, literatúrou, kultúrou a politicko-ekonomickými dejinami Číny. Slovenských sinológov by sme zrátali na prstoch jednej ruky. Pavel Dvořák jr. je jedným z nich. Hovorí o sebe: „Neprecestoval som desiatky krajín. Precestoval som Čínu. A to poriadne!“ Žije striedavo v Šanghaji a Budmericiach, tlmočí z/do čínštiny, školí a prednáša o Číne a čínskej kultúre, organizuje cesty Čínou, vydáva knihy a fotografuje.

Čína je pre nás na Západe do veľkej miery exotickou krajinou a obraz o nej nám formujú predovšetkým médiá, ktoré nie sú vždy objektívne. Často dochádza k dezinformáciám a dezinterpretáciám, napríklad vytrhávaním informácií z kontextu. Takto sa vytvárajú predsudky a negatívne stereotypy, ktoré sa dajú prekonať jedine tak, že začneme spoznávať neznáme, pretože práve nepoznané je oným faktorom, ktorý v nás môže vzbudzovať pohoršenie, hnev, iracionálny strach a následnú animozitu. Náš časopis je venovaný osobnému rozvoju – a v rámci toho je okrem iného dôležité aj naučiť sa rešpektovať odlišnosti a namiesto fixácie na to, čo nás rozdeľuje by sme sa mali orientovať sa na to, čo nás spája.

Milí čitatelia, veríme, že Pavel Dvořák vám cez stránky nášho časopisu sprostredkuje zaujímavé, cenné a obohacujúce informácie o krajine, v ktorej žije osem rokov. Poďme teda spoločne spoznávať Čínu očami sinológa.

(pozn. redakcie: autorom fotografií publikovaných v rubrike „Čína očami sinológa“ je sinológ Pavel Dvořák a sú chránené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom).

Články nájdete tu.